Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


goed middag,

Ik heb een een contract en algemene voorwaarden gehad deze zijn meer als een 1,5 geleden ondertekend. Nu heb ik mijn contract opgezegd per direct of eventuele redelijk opzeg termijn.

Het contract is voor onlineplanning
Ik ben zelf een rijschoolhoudster (eenmanszaak) En het programma is voor mij niet intressant. veel te algemeen.

Het anwoord wat ik heb gekregen is dat mijn contract per
1-1-2013 zal worden ontbonden. Dit is veel te lang 25 ex btw betaal ik iedere maand.

Het gebruik van ....nl wordt, na de proefperiode, en na schriftelijke bevestiging, aangegaan voor de minimumduur van 12 maanden. Zij wordt daarna onder dezelfde voorwaarden verlengd met telkens een termijn van 12 maanden, tenzij opzegging heeft plaatsgehad met inachtneming van de opzegtermijn van één maand. Cliënt is gehouden aan een opzegtermijn van één maand; opzegging van de overeenkomst dient dus ten minste één maand voor het einde van bovengenoemde contractsperiode van 12 maanden plaats te vinden. Opzegging van de overeenkomst dient steeds schriftelijk plaats te vinden. Indien de overeenkomst eindigt voordat de tijd waarvoor zij is aangegaan, is cliënt de volle vergoeding voor het verstrijken van die tijd aan ... verschuldigd; één en ander met inachtneming van de eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften.

Ik heb hier niet uitbegerepen dat ik er telekens een jaar aanvast na het eerste begin jaar.

Wat te doen?

Uw contract is volgens mij rechtsgeldig. Het is een overeenkomst voor bepaalde tijd die telkens een jaar wordt verlengd. Omdat u geen consument bent maar een ondernemer is de nieuwe wetgeving waarbij dit soort contracten voor consumenten verboden wordt ook niet van toepassing. U kunt natuurlijk het riscio lopen dat ze niet naar de rechter stappen als u niet betaald omdat het bedrag niet zo hoog is maar juridisch zie ik geen mogelijkheden.

Beoordeel dit antwoord:

U dient inderdaad het contract een maand van te voren schriftelijk op te zeggen.
Indien u dit wel heeft gedaan zie ik wel mogelijkheden, maar als u dit niet of veel te laat heeft gedaan dan sluit ik aan bij het antwoord van Collega Martens

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Bedankt voor snelle reacties helaas, ik dacht misschien ook wet van dam. Omdat ik het bedrijf geheel alleen run.

Nee ik heb vorige week pas opgezegt dus dit valt dan helaas midden in de periode van het gehele contractjaar.


U bent als eenmanszaak geen consument, maar ook als niet-consument zijn bepaalde algemene voorwaarden vernietigbaar indien het beding "gelet op de aard en overige inhoud van de overeenkomst, de wijze waarop de voorwaarden zijn tot stand gekomen, de wederzijds kenbare belangen en de overige omstandigheden van het geval" onredelijk bezwarend voor u is (het citaat komt uit art. 6:233 sub a). Dit heet wel de zgn. reflexwerking (voor bedrijven). Dat betekent dat u er - onder de aangegeven omstandigheden - wel beroep op zou kunnen doen.
In uw geval zou u feiten en omstandigheden moeten aanvoeren waaruit volgt dat het onredelijk bezwarend is om u te houden aan een volledig nieuw contractsjaar. Een van de relevante feiten lijkt te zijn dat u helemaal niets aan het aangeboden product heeft. Onder die omstandigheden lijkt een redelijke opzegtermijn van bijvoorbeeld drie maanden aangewezen. Vraag is natuurlijk wel of het voorzienbaar was dat u er niets aan had, waarom u zolang gewacht heeft met opzeggen terwijl u er (naar ik aanneem) al vanaf het begin niets aan had, of u al eerder kenbaar heeft gemaakt aan de organisatie dat u er niets aan had, etc. Oftewel: geen gelopen race, maar u simpelweg aan de contractuele opzegtermijn houden terwijl u er (kenbaar) niets aan heeft lijkt op het eerste gezicht ook niet redelijk. In dat verband is verwijzing naar de Wet van Dam (ook met een beroep op de reflexwerking) wellicht ook mogelijk (de wet is nog te nieuw om daar uitsluitsel over te kunnen geven). Veel succes!

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

ik heb helaas niet meer terug te kunnen vinden in het verleden wel een telefonsich gesprek gehad over eventuele aanpassingen en/of iedeeen met betrekking tot het programma. Toen is mij te kennen gegeven dat ik geduld moest hebben omdat aanpassinge ad van het idee formulier gaan en de ideeen waar veel om gevraagd wordt zouden uitgevoerd worden dit heb ik tevens ingevuld (zelf geen bewijs meer van). Moet ik dan nu bewijsen dat ik andere idee verwachting had of moeten hun het tegendeel bewijsen want dan sta ik waarschijnlijk wel sterker?Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag