Stel vraag

Familie, Scheiden, Alimentatie

Particulier


Gezag biologische ouder

Wat kan ik verwachten als de vader van ons kindje gezag zou krijgen en besluit terug te keren naar land van herkomst. Wat zijn dan zijn rechten?

Uw vraag is redelijk algemeen gesteld. Als onderstaand antwoord uw vraag niet beantwoord neem dan gerust contact op.

Bij een eventuele verhuizing van de vader naar het buitenland is het van belang dat het kind op grond van art. 1:377a BW recht heeft op omgang met zijn ouders. Als u er samen niet uit zou komen dan kunt u de rechtbank verzoeken een beslissing te nemen.

Bij gezamenlijk gezag kan de rechtbank in het belang van het kind de beslissing nemen die de rechtbank het meest wenselijk voorkomt (art. 1:253a BW). Ook kan de rechter op grond van dit artikel een regeling vaststellen inzake de uitoefening van het gezamenlijk gezag. Is omgang in de vakantie mogelijk bijvoorbeeld? Bij welke ouder heeft het kind de hoofdverblijfplaats enz.

De rechtbank zal altijd het belang van het kind in het achterhoofd houden. Als de vader zelf besluit te verhuizen en het kind heeft zijn hele leven hier, dan zal de rechter dat natuurlijk meenemen in eventueel te nemen beslissingen.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag