Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Gesprek weigeren audio opname

Ik heb na vijf jaar flutcontractjes eindelijk na lang aandringen een vast contract gekregen. Das mooi zou je zeggen. Echter, heeft m'n werkgever bedacht dat ik me moet onderwerpen aan een zogeheten "verbetertraject". Ik heb me inmiddels in de materie verdiept. We hebben inmiddels 1 gesprek gehad en ik ben tot de conclusie gekomen dat men maar wat doet. Daarmee heb ik het gevoel dat ze denken een rechtsgeldige methode hebben gevonden om mij alsnog te lozen. Als dat zo zou zijn, pik ik dat niet uiteraard. Maar gezien de karige, eenzijdige verslaglegging vind ik het verslag geenzins representatief van het gevoerde gesprek. Dus wil ik graag en opname maken. Mag ik een gesprek weigeren als m'n werkgever niet wil dat ik een audio-opname maak

Een gesprek met uw werkgever weigeren is niet verboden, maar aangezien sprake is van een verbetertraject is het de vraag of dat verstandig is. U mag voorstellen om het gesprek op te nemen, maar uw werkgever zou dat kunnen weigeren. Er bestaat dus geen recht om een opname te maken. Indien u het gesprek heimelijk zou opnemen, zou dat niet erg fraai zijn maar strikt genomen is dat niet strafbaar mits u zelf aan het gesprek deelneemt. Anders luistert u af en dat mag niet. Er wordt wel vaak betoogd dat het heimelijk opnemen van een gesprek waaraan wordt deelgenomen onrechtmatig is. Indien u het niet eens bent met het verslag is verstandig om daarop (per mail of schriftelijk) te reageren. Zo bouwt u van uw kant ook een dossier op. Dat zou bruikbaar kunnen zijn indien de werkgever (later) onverhoopt een procedure zou starten of iets dergelijks. In zijn algemeenheid moet een verbetertraject realistisch zijn (qua duur maar ook qua doelstellingen).

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag