Stel vraag

Overheid, Gemeente, Vergunning

Particulier


Geachte rechtswinkel
Als een termijn van eerst 6 weken die daarna door de gemeente verlengt is tot 12 weken overschreden is om een besluit kenbaar te maken, is dat besluit dan rechtsgeldig ?
Hoogachtend Eric Mulholland

Geachte heer Mulholland,
Het ligt eraan welk besluit genomen moet worden op grond van welke regeling. Het kan zijn dat sprake is van een van rechtswege gegeven beschikking, maar dan moet dat wel als zodanig in die wettelijke regeling zijn bepaald (artikel 4:20a, lid 1 Algemene wet bestuursrecht).

Beoordeel dit antwoord:

Geachte heer Mulholland,

Met uitzondering van de van rechtswege gegeven beschikking (waar de heer Claus het over heeft) is een te laat genomen beschikking wel degelijk rechtsgeldig. Het helpt ons als u aangeeft over welk besluit het gaat!

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag