Stel vraag

Familie, Scheiden, Alimentatie

Particulier


Geachte lezer,
Enige jaren terug ben ik gescheiden. samen met mijn ex man ben ik nog eigenaar van het (koop) huis waar wij woonden. Mijn ex man woont er nog
Ik wil mij laten afvoeren als eigenaar, door een stomme fout is dat na de scheiding niet gebeurd.
Ik ben wakker geschud nu mijn ex echtgenoot al geruime tijd de maandelijkse lasten , waaronder hypotheek niet kan betalen en schuldeisers : bank en VVE zich bij mij melden.
Ik en ten einde raad. Kunt u mij laten weten wat ik moet doen ?

Beide partijen zijn (naar de hypotheekverstrekker) hoofdelijk aansprakelijk (dus ieder voor 100%) voor de aflossing van de hypothecaire lening. Ontstaat er een achterstand dan zal de hypotheekverstrekker direct de andere partij aanspreken.

Wat u onderling ook regelt, u blijft hoofdelijk aansprakelijk tot de hypotheekakte is gewijzigd of de woning verkocht is. De kans op het veranderen van de hypotheekakte, in de zin van het ontheffen van een schuldenaar van zijn hoofdelijkheid, is de laatste jaren meestal een illusie.

Betaalt een van de schuldenaars meer dan 50% van de hypotheekschuld af, dan krijgt deze daardoor een vordering van dat meerdere op de andere schuldenaar.

De beste oplossing is - wat u het beste indertijd had kunnen doen - om het huis direct te verkopen en de eventuele restschuld af te lossen. Ook daarvoor geldt weer een hoofdelijke aansprakelijkheid. Beide partijen hebben de mogelijkheid om de woning te verkopen, ook tegen de wil van de ander. Wil een partij niet meewerken, dan kan aan de rechter om vervangende toestemming worden gevraagd.

Beoordeel dit antwoord:

Mogelijk moet er nog op een bepaalde wijze worden verrekenend als er bijvoorbeeld een echtscheidingsconvenant is opgesteld ten tijde van de echtscheiding.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag