Stel vraag

Wonen, Buren

Particulier


Geachte jurist,

Al ruim 20 jaar woon ik in een woning die onderdeel is van een erfenis en tot op heden niet is verkocht. Op basis van een schriftelijke huurovereenkomst betaal ik al 20 jaar maandelijks huur.
Een deel van deze huur wordt vervolgens overgemaakt aan een tante die het vruchtgebruik heeft van deze woning.
Omdat deze tante ruim 90 jaar oud is en dementerende, is hiervoor een bewindvoerster aangesteld.
Nu heb ik recent een brief ontvangen van gespecialiseerd bureau (registeraccountants & belastingadviseurs) die mij namens de bewindvoerster van de tante met het vruchtgebruik sommeert om ruim € 10.000,- achterstallige huur te betalen. De brief is niet gericht aan mij persoonlijk, maar aan ‘de huurders’ van het adres van de woning.
In hun berekening van de huurachterstand voeren ze met terugwerkende kracht een indexatie van de huur door vanaf 2006 en wordt verzocht om per 1 juli 2012 een verhoogde huur over te maken naar het bankrekeningnummer van de tante met het vruchtgebruik.
Als binnen 14 dagen niet wordt betaald of gereageerd, zullen zij de vordering van gesuggereerde huurachterstand uit handen geven. (Ongetwijfeld aan een incassobureau o.i.d.).
Tot slot wordt er ter informatie aangegeven, dat in het kader van de jaarlijkse verantwoording aan de kantonrechter, aan de rechtbank bekend is gemaakt dat de vruchtgebruiker een vordering op mij (‘op u’) heeft aangaande de huurachterstand.

Mijn vragen / stellingen:
- Hier heb ik toch niks mee te maken?: ik heb een schriftelijke huurovereenkomst met de erven en niet met de vruchtgebruiker. Bovendien kan ik aantonen dat ik al jaren maandelijks de afgesproken huur overmaak.
- Dat de erven minder geld of helemaal geen geld overmaken dan dat ik aan huur betaal, is toch een zaak tussen de erven en de bewindvoerster van de vruchtgebruiker.
- Heeft de vruchtgebruikster het recht om (met terugwerkende kracht) de hoogte van de huur te bepalen? (De huur is overigens jaren terug 1x geïndexeerd).
- Eigenlijk wil ik helemaal niet reageren op deze brief die niet eens aan mij persoonlijk is gericht. (ik heb het idee dat ze bij de erven geen resultaat krijgen en zich nu maar direct tot de huurder richten). Is het niet reageren verstandig c.q. wat kunnen de consequenties zijn?

Al vast dank voor uw reactie

1. Als ik het goed begrijp heeft uw tante het vruchtgebruik van het volledige huis. Het is dan bijzonder en ongebruikelijk dat de huurovereenkomst niet met haar maar met de erven gesloten is en dat zij maar een deel van de huur krijgt. Normaal is het zo dat de vruchtgebruiker de huurovereenkomst sluit en daarvoor wel toestemming nodig heeft van de erven. Nu de erven een huurovereenkomst hebben gesloten moeten zij in ieder geval toestemming hebben van de tante als vruchtgebruiksters. Maar er is geen overeenkomst tussen u en uw tante dus formeel heeft u met haar niets te maken.
2. De verdeling van het geld tussen de erven en uw tante is inderdaad hun pakkie an. U moet de huur overmaken zoals in de huurovereenkomst staat en daarmee bent u er van af.
3. De vruchtgebruikster kan niet de huur met terugwerkende kracht bepalen. De verhuurder kan 1 maal per jaar de huur verhogen en moet dat 2 maanden van te voren aankondigen. Wel kan er door de verhuurder aanspraak worden gemaakt op de jaarlijkse indexering als die afgesproken is. Als de verhuurder dat vergeten is dan mag dat wettelijk gezien 5 jaar lang terug gevorderd worden. Wle kan de rechter die terugvordering matigen als hem dat onredelijk voorkomt.
4. Als u wel reageert op de brief dan kent de vruchtgebruikster uw versie van het verhaal. Mogelijk dat ze dan van haar vordering afziet of u een aangepast aanbod doet. U hoeft wettelijke niet te reageren maar doet u dat niet dan mist u dus de kans om de zaak buiten de rechter om te regelen.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Geachte heer Martens,

Enige tijd geleden alweer dat een u zeer snelle reactie heeft gegeven, hetgeen ik zeer waardeer.
Ook uw antwoord komt op mij solide en compleet over.
Vandaar dat ik dit als goed beoordeel (in eerste instantie verkeerde knopje ingedurkt.

Met vriendelijke groet.
De huurderGratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag