Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Geachte Heer/Mevrouw,

Wij zijn importeur van diverse buitenlandse fabrikanten en hebben 3 jaar geleden een product geleverd van een merk aan een van onze klanten. Onze klant (groothandel) heeft dit aan een consument geleverd. De fabrikant van het product verleend een garantie van 10 jaar op het product. De consument klaagt dat het product na drie jaar al mankementen vertoond en kan dit voldoende aantonen. Zowel de fabrikant van het product als onze klant zijn failliet. Wij kunnen dus zowel de fabrikant als onze klant er niet meer bij betrekken. Wat zijn onze rechten en plichten als importerende partij in dit geval.

De wettelijke garantie geldt alleen tussen de koper en de verkoper in dit geval uw klant. De fabrieksgarantie wordt normaal verstrekt door de fabriek en dan kan de consument geen beroep doen op die fabrieksgarantie ten opzichte van u. Dus als importerende partij hoeft u ten aanzien van de garantie niet te doen.

Beoordeel dit antwoord:

U hoeft niet in te staan voor een door een derde verstrekte garantie. Wel kunt u worden gehouden aan een garantie die u als verkoper eventueel heeft gegeven. In deze gaat het om de vraag wie de pech moet dragen dat de fabrikant failliet is. In het eerste geval de klant, in het tweede geval de verkoper (als die dus zelf beloften heeft gedaan).

Uit mijn praktijk ken ik voorbeelden van claims in het kader van gekochte keukens die van tafel konden worden geveegd omdat aantoonbaar was dat toezeggingen waarop jaren later een beroep werd gedaan van de leverancier vandaan kwamen en niet van de verkopende partij.

Mocht het onderscheid tussen fabrieksgarantie en garantie van u als verkoper niet duidelijk zijn geregeld, dan raad ik u aan e.e.a. op uw website en in uw algemene voorwaarden duidelijk te vermelden. De AVW kunt u bijvoorbeeld in een mandje bij de ingang leggen, zodat deze aantoonbaar steeds beschikbaar zijn gesteld.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag