Stel vraag

Politie, Justitie

Particulier


Geachte heer/mevrouw,

Via een bekende kwam ik bij uw website terecht.
In december 2010 was ik op stap met mijn vriendin en een aantal vrienden. Aan het einde van de avond bij het ophalen van de jassen, werd ik door een zeker persoon voor de verkeerde aangezien en kreeg ik een klap op mijn gezicht. Hierna is direct de politie ingeschakeld en ben ik naar het ziekenhuis gegaan voor verder onderzoek. Mijn oog heeft een week lang dicht gezeten, maar gelukkig was er geen zicht verlies. Na een aantal onderzoeken bij de oogarts kwamen we tot de conclusie dat er geen zicht verlies was. Wel had ik nog last van mijn voorhoofd, die voelde verdoofd aan. Dit kon wel een tijd gaan duren zei de arts, dus moest ik afwachten.
Na het ongeval heb ik direct aangifte gedaan bij de politie. Ze zouden het gaan behandelen. Uiteindelijk heb ik daar niets meer van gehoord.
Nu, iets meer dan een jaar later heb ik nog steeds last van mijn voorhoofd. Het voelt nog steeds hetzelfde, verdoofd en er is een kans (volgens een deskundige kennis) dat dit nooit meer over zal gaan. Op het moment ondervind ik geen last hiervan tijdens mijn werk, maar de gedachte dat ik door zinloos geweld voor mijn leven lang letsel heb opgelopen zit mij toch dwars. Mijn vraag aan u is, wat ik hiermee aan moet. Graag zou ik willen dat de dader als nog voor zijn daden wordt gestraft. Hoe kan ik dit het beste oplossen en is er nog een verjaring voor een dergelijke zaak?
Alvast bedankt voor uw hulp.

Met vriendelijke groet,

L

Er is nog geen sprake van verjaring. Hiervoor geldt de termijn van 5 jaren. U kunt een jurist benaderen om de dader alsnog aan te spreken voor een schadevergoeding. Uiteraard kunt u ook de dader zelf eerst benaderen, met het verzoek een schade bedrag aan u uit te keren. In Nederland gelden echter lage bedragen als het gaat over vergoedingen in verband met letselschade.

Beoordeel dit antwoord:

Er geldt een verjaringstermijn van 5 jaren vanaf het moment dat u bekend met de schade en met de dader. Er is dus nog geen sprake van verjaring. Alvorens u verdere actie onderneemt is het wellicht goed eerst navraag te doen of de dader strafrechtelijk is veroordeeld. Indien dit het geval is, dan zult u gemakkelijker bewijs kunnen leveren dat de desbetreffende persoon u letsel heeft toegebracht. Indien na verloop van tijd mocht blijken dat u klachten krijgt waardoor u uw werkzaamheden niet meer kunt uitvoeren, kan er een situatie ontstaan waarbij uw schade mogelijk groter wordt.

Beoordeel dit antwoord:

Als de persoon die u letsel heeft toegebracht niet vervolgd wordt kunt u een klachtprocedure starten ex artikel 12 SV bij het gerechtshof om alsnog te bewerkstelligen dat het openbaar ministerie tot vervolging overgaat

Beoordeel dit antwoord:

De dader heeft jegens u een onrechtmatige daad gepleegd. Voor deze onrechtmatige daad kunt u de dader zelf aansprakelijk houden. De dader is u verplicht alle schade te vergoeden die u lijdt, heeft geleden en nog zult lijden als gevolg van deze onrechtmatige daad.

Voor de vaststelling van aansprakelijkheid bent u niet afhankelijk van een eventuele strafrechtelijke veroordeling. Wel kan een strafrechtelijke veroordeling uw bewijspositie vereenvoudigen. Ook is het eenvoudiger gelijktijdig bij strafrechtelijke vervolging van de dader als benadeelde partij uw schade mee te laten toewijzen, maar u bent niet verplicht de stappen van het Openbaar Ministerie af te wachten. U kunt zelf binnen de 5 jaars termijn (te rekenen vanaf de datum van de klap) ook nog juridische actie ondernemen. Wacht echter niet te lang, want naarmate u langer wacht zal het aantonen van een rechtstreeks verband tussen uw klachten en de klap lastiger worden.

Tot de schade die u lijdt kunnen zowel de te maken medische kosten worden gerekend als smartengeld, maar ook eventueel inkomensschade als gevolg van functieverlies. Wel zult u daarbij moeten kunnen aantonen dat de klachten die u nu heeft het rechtstreekse gevolg zijn van de klap in uw gezicht. Dat aantonen kan met behulp van uw medische gegevens via een onafhankelijk medisch adviseur en eventueel een arbeidsdeskundige.

Als de aansprakelijkheid van de dader vast staat zal de dader tevens in het kader van zijn schadevergoedingsplicht verplicht zijn uw juridische kosten en die van de medische expertise te vergoeden.

Het is aan te bevelen ter verkrijging van schadevergoeding juridische begeleiding te zoeken. Als u verdere vragen heeft bent u van harte welkom.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag