Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Geachte heer, mevrouw,

Onderstaande vraag stel ik namens een cliënt van mij die zich gemeld heeft voor het aanvragen van een financiering van zijn op te starten bedrijf.

Tot eind vorig jaar was hij voor 50% eigenaar van een BV. Op dat moment heeft hij zijn aandelen verkocht aan zijn compagnon en is er een arbeidsovereenkomst opgesteld om als directeur in loondienst te komen van de BV. Deze overeenkomst is door beide partijen getekend. Echter is er vanaf dat moment, ondanks herhaaldelijke schriftelijke verzoeken hiertoe nooit salaris aan hem overgemaakt en zijn er geen premies etc afgedragen. Omdat er in zijn ogen voldoende middelen aanwezig waren en hij dacht dat het allemaal wel zou goedkomen is hij blijven werken. Tot het moment van faillissement maart dit jaar. Hij heeft zich gemeld voor een faillissementsuitkering en een reguliere ww-uitkering, maar de aanvragen hiervoor zijn tot op heden afgewezen. Simpelweg omdat hij de systemen niet te boek staat als werknemer van de bewuste BV, maar als DGA, er voor hem geen premies zijn afgedragen en hij vanwege het ontbreken van salarisstroken of betaalbewijzen niet kan aantonen dat hij betaalde werknemer van de BV was. Het enige dat hij heeft liggen is een getekende arbeidsovereenkomst en een aantal brieven die hij aan de directie heeft gestuurd met het verzoek over te gaan tot uitbetaling van het salaris. Dat is overigens wel gedaan voor het overige personeel.

U kunt zich voorstellen dat de afgelopen maanden flink is ingeteerd op de aanwezige privé-middelen. Momenteel wordt er gewerkt aan de opstart van een eigen bedrijf, maar we willen kijken of er mogelijkheden zijn om met terugwerkende kracht iets van een uitkering te verkrijgen c.q. de voormalig eigenaar aansprakelijk te stellen. Graag uw advies in deze.

Ik denk dat het erg lastig wordt om aan te tonen dat er een dienstverband is ontstaan en het UWV tot uitkering moet overgaan. Dat er niet betaald is kan nog verklaard worden maar dat er geen loonstroken zijn en dat hij niet is aangemeld bij het UWV maakt zijn positie erg zwak. Zeker als hij eind vorig jaar zijn aandelen heeft verkocht en werknemer is geworden en al in maart de bv failleert doet geen goed aan zijn zaak en wekt de schijn dat hij in het zicht van het stranden van het schip probeert te profiteren van de 13 weken regeling van het UWV. Dus tegen het UWV zie ik weinig kans en de vorige eigenaar is de BV dus de vordering kan dan bij de curator worden ingediend.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag