Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Geachte heer/mevrouw,
Omstreeks mei 2012 hebben wij werk uitgevoerd voor de klant via een online site.
De prijs en onze voorwaarden was duidelijk, de klant heeft onze offerte geaccepteerd en voor akkoord onderkend.
De klant heeft via andere ( dan onze bedrijf ) zelf ramen besteed.
Tijdens montage blijkt dat de geleverde bestelling, de maten afwijken van bestaande situatie. De opdrachtgever probeerde contact leggen met de leverancier om nieuwe bestelling te krijgen met de goede afmetingen. Ons bedrijf zou op correcte wijze de kozijnen op nieuw plaatsen.
Dus na akkoord van de opdrachtgever hebben wij naar omstandigheden onze montage afgerond voor de afgesproken prijs. Maar door de ontstane situatie de buiten afwerking moet helemaal anders want de maten waren toch afwijkend. Na door ons afgeronde werk klant was tevreden. En ook in afwachting van de levering van nieuwe kozijnen.
Wij hebben deze extra werk kosteloos uitgevoerd als extra servies. De klant was naar omstandigheden tevreden.
Na het aantal weken hebben wij opnieuw telefonisch contact opgenomen met de Klant om te vragen wanner komt de nieuwe bestelling binnen om de foute ramen te demonteren en de nieuwe ramen monteren.
De antwoord was , de nieuwe ramen komen niet en dat Klant heeft het schade vergoeding ontvangen en de bestaande ramen blijven, en komen geen andere ramen.
Dus geen nieuwe opdracht voor ons.
Na aantal manden omstreeks winter 2013 belde ons kwade klant dat door ramen komt vocht langs binnen muren naar binnen tijdens vochtige omstandigheden.
In de eerste instantie voelde wij ons aansprakelijk om zijn klachten verhelpen.
Maar eerst waren niet de juiste omstandigheden om eventueel klacht te verhelpen.
Daarna voorgestelde aan klant termijn was niet acceptabel.
De spanning tussen ons stijgt!
Gezien dat de maten van de geplaatste ramen afwijken van de nodige maten wij zijn ook bang dat toch onze extra werk en kosten die willen wij daar insteken helpen niet om zijn probleem op te lossen.
De klant is niet kwaad op leverancier van de foute ramen maar op ons.
Wat zijn hier de rechten en de plichten voor de opdrachtgever en opdrachtnemer?
Wat is hier de echte rechtelijke oplossing?Een gedegen juridische inschatting van deze kwestie vergt dossierstudie waarmee alle omstandigheden van het geval helder worden. Toch geef ik alvast een schot voor de boeg.

U vraagt naar de beste gerechtelijke oplossing. In de praktijk geniet een oplossing tussen partijen (uit bijv kostenoverwegingen) de voorkeur. Bovendien is het nog maar de vraag of deze kwestie bij een rechter thuis hoort. Doordat het om het monteren van kozijnen gaat, is de kans groot dat dit geschil aan de Raad van Arbitrage voor de Bouw zal moeten worden voorgelegd. Of dat zo is, hangt af van de door u gehanteerde voorwaarden. Ook kan van belang zijn of de opdrachtgever een particulier is.

Inhoudelijk valt mij op dat uw klant steeds op eigen houtje opereert en niet overlegt. Zo gaat hij over tot het bestellen van ramen bij een derde. Dit was kennelijk niet tussen partijen afgesproken. Dat er door die handeling van uw klant schade ontstaat, dient voor zijn eigen rekening en risico te blijven. In de verhouding met de raamleverancier is iets fout gegaan. Dit blijkt ook uit de schadevergoeding aan uw klant. Het desondanks plaatsen van de kozijnen is blijkbaar in overleg gegaan, omdat uw klant dit heeft goedgekeurd.

Wat mij niet uit uw vraag is gebleken is wie er (welke) ramen in de gemonteerde kozijnen heeft geplaatst. Als de maten niet overeenkomen en u niet heeft gemonteerd, dan heeft een derde of (i) de ramen geplaatst in aangepaste kozijnen of (ii) andere ramen in de gemonteerde kozijnen gezet. Hoe zit dat volgens u?

In beide gevallen bent u gehouden om te leveren wat u bent overeengekomen. Uit uw verhaal komt mij voor dat u niet gehouden bent om het lekken te herstellen, omdat het erop lijkt dat dit door een derde is veroorzaakt

Nogmaals, een nauwkeurige inschatting vereist meer informatie.Beoordeel dit antwoord:

Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag