Stel vraag

Familie, Scheiden, Alimentatie

Particulier


Geachte heer/mevrouw,
Mijn vrouw en ik zitten momenteel in een echtscheidingsprocedure. Afgelopen week hebben wij de voorlopige belastingaanslag 2011 ontvangen, wij hadden gezamenlijk aangifte gedaan.
Uit de aanslag blijkt dat ik een bedrag dien te betalen ad, 800 euro en dat zij 1600 euro terugontvangt.
Nu heb ik vanuit de 1600 euro de 800 voldaan aan de belastingdienst en het restant ad. 800 euro op basis van 50/50 aan ons beiden toebedeeld. Volgens mijn vrouw is dat onjuist en heeft zij recht op de volledige 800 euro (1600-800).
Kunt u mij zeggen of ik met de 50/50 verdeling juist heb gehandeld?

ik stel mij hierbij op het antwoord die ik zojuist in de volgende vraag heb gegeven, nogmaals is dit afhankelijk van het convenant, of het feit of u nog getrouwd was in 2011 dus fiscale partners zijn, hoe u getrouuwd was in die tijd ( huwelijkse voorwaarden of gemeenschap van goederen) anders zie ik hier geen probleem in en heeft u m.i goed gehandeld.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag