Stel vraag

Wonen, Buren

Particulier


Geachte heer/mevrouw,

In een splitsingsakte van mijn woning staat dat ik een tuin heb en de bovenburen een schuur in eigendom hebben en verder niks.
Nu stond er een jaar geleden een schutting die door slijtage en houtrot om is gevallen. Deze heb ik dan ook verwijderd omdat deze was omgevallen in mijn tuin. Verder heb ik de tuin leeg gehaald en opnieuw laten leggen. In overleg en zo goed als overeengekomen met de bovenburen heb ik voorgesteld en via de Boex het recht van overpad(wat overigens niet omschreven staat in de splitsingsakte) te verleggen. Tot een twee weken geleden, toen de huisbazen(broers) mij belden en hier vanaf wilden zien. De reden was dat 1 van de studenten zich bedreigd had gevoeld door een incident wat driekwart jaar geleden heeft plaatsgevonden. Namelijk dat er hondepoep aan mijn drempel was afgeveegd, wat de buren bij zichzelf op de mat naar binnen hadden gelopen. En dus heb ik tot 3 keer toe in twee weken vriendelijk verzocht dit op te ruimen en de vierde keer dit op hardere toon duidelijk gemaakt. De volgende dag was dit ook opgeruimd(staat netjes zeg maar). Dit heeft mijn inziens dan ook geen enkel raakvlak met de situatie. Wij zitten wel gezamenlijk in een Vve met drie eigenaren. Waarbij de andere eigenaar bewoners(een stelletje) geen enkel probleem hebben om het recht van overpad te verleggen.
De bovenburen(huisbazen die dit aan studenten verhuren) willen nu dat de schutting wordt terug geplaatst. Alleen heb ik van mijn kant al de nodige investeringen gedaan om de tuin zover af te krijgen. Daarnaast heb ik het recht van overpad bekeken(internet search) en volgens mij ben ik niet verplicht om een schutting terug te plaatsen, aangezien in de splitsingsakte staat dat de tuin van mij is.
Ik zie graag u reactie in deze tegemoet.
Met vriendelijke groet,

Geachte vraagsteller,
Zonder de akte te kunnen bestuderen is het lastig om uw vraag te beantwoorden. Staat er bijv. in dat uw appartementsrecht het uitsluitend gebruik van de tuin omvat of dat het uw eigendom is (het laatste is niet gebruikelijk). Kunt u ee.a. wellicht letterlijk citeren? Is er wel echt een recht van overpad? En wat bedoelt u met 'Boex'?
Met vriendelijke groet,

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Goedemiddag Monique,

Hartelijk dank voor je snelle reactie.
Ik woon op nummer xx
Ik citeer de splitsingsakte:
"Het perceel zal de volgende appartementsrechten omvatten:
a. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de benedenwoning van het perceel xxxxxxxxxxx te xxxxx, bestaande uit: vier kamers, gang, toilet, douche, keuken, tuin en schuur, plaatselijk bekend xxxxxxxxxxx te xxxxxx, kadastraal bekend gemeente X, sectie C complexaanduiding xxxx.
b. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de bovenwoning van het perceel xxxx yy te Utrecht, bestaande uit: gang op de begane grond, schuur op de begane grond, eerste verdieping: gang, twee trappen, kamer, toilet, douche, keuken en balkon. tweede verdieping: gang, berging, en drie kamers, plaatselijk bekend xxxxxxx yy te xxxx, kadastraal bekend gemeente X, sectie C complexaanduiding xxxxx-x.
c. het appartementsrecht, en dan weer hetzelfde als hierboven vermeld.
Ik hoop dat je hier wat aan hebt en hoor weer graag van je.


Geachte vraagsteller,
In de akte staat vermeld dat uw appartementsrecht het uitsluitend gebruik van de tuin omvat (dat is iets anders dan dat het uw eigendom is). In de akte van splitsing hoort ook te staan wat er onder de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid / kosten valt. Een erfafscheiding kan daar wel of niet onder vallen. Indien de erfafscheiding er wel onder valt lijkt het mij nog geen probleem voor u. Want dan mag de algemene ledenvergadering besluiten of en wat voor afscheiding er komt en wat dit mag kosten. Als er 3 stemmen te verdelen (dat staat ook in de akte) heeft u 1 stem en de buren die het met u eens zijn ook. Dan vormt u samen de meerderheid.
Met vriendelijke groet,

Beoordeel dit antwoord:

Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag