Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Geachte heer/mevrouw,

Ik heb een arbeidsovereenkomst gehad van 9-05-2009 t/m 31-12-2011. Op 1-12-2011 ben ik met zwangerschapsverlof gegaan. Op 16-4-2012 heb ik opnieuw een arbeidsovereenkomst met dezelfde werkgever afgesloten voor 6 maanden. Ik ben dus langer dan 3 jaar werkzaam bij dit bedrijf, op basis van twee contracten voor bepaalde tijd (op projectbasis) met een onderbreking van 3,5 maand. Ik heb begrepen dat als de contracten voor bepaalde tijd de periode van 36 maanden hebben overschreden, dat het dan automatisch een contract voor onbepaalde tijd kan worden. Ik wil graag weten of dat klopt.

Alvast vriendelijk bedankt voor uw reactie.

Geachte vraagsteller,
Wanneer er een onderbreking plaats vindt die langer dan 3 maanden duurt, moet opnieuw begonnen worden met tellen.
Met vriendelijke groet,

Beoordeel dit antwoord:

Het antwoord van mijn geacht collega is op zich helemaal juist. Echter, er kunnen omstandigheden zijn waaronder het niet redelijk wordt geacht je als werkgever te beroepen op de ketenbepaling in de wet. Is er bijv. met elkaar gesproken dat het contract na de zwangerschap opnieuw zou worden afgesloten? Wellicht met een extraatje om het lagere inkomen in de tussenliggende maanden te compenseren? Kunt u dat bewijzen?

u kunt op rechtspraak.nl vindt u onder uitspraken de volgende uitspraak terug: BW6495.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Mijn zwangerschapsverlof duurde eigenlijk tot 23 maart 2012, maar i.v.m. ziekte kon ik 16 april 2012 pas weer starten met werken en om die reden is dat ook de startdatum van de nieuwe arbeidsovereenkomst geworden.


Dan kan ik niet anders zeggen dan dat het een vraag is die alleen door de rechter kan worden beantwoord. De rechter zal kijken naar alle omstandigheden van het geval (o.a. intentie van partijen) waarbij in beginsel heeft te gelden dat de keten van drie contracten ingeval van een onderbreking van langer dan drie maanden opnieuw gaat lopen (dus opnieuw drie contracten mogelijk, of 36 maanden). De kans van slagen acht ik niet erg hoog. Mocht u toch een procedure willen starten, dan hoor ik dat graag van u.

Beoordeel dit antwoord:

Geachte vraagsteller,
Ik raad u aan om in ieder geval te wachten tot u duidelijkheid heeft wat er na afloop van uw huidige contract gaat gebeuren (dat loopt t/m 15-10 a.s. begrijp ik).
Met vriendelijke groet,

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag