Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Geachte heer, mevrouw.
Een bedrijf moet drastisch inkrimpen. Er zijn 3 werknemers die dezelfde functie hebben. Na afspiegeling is er nog plaats voor 1 van deze mensen. Ze zitten allemaal in een andere leeftijdscategorie. Betekent dit nu dat de directie kan kiezen wie mag blijven? Elk van de 3 is namelijk een afspiegeling van de bestaande situatie. Of zijn er aanvullende regels voor dit geval? Vriendelijke groet.

Normaal wordt dan gesteld dat het redelijk is dat degene die het korst in dienst is ontslagen wordt.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Bij het betreffende bedrijf blijft bij heel veel functies slechts 1 iemand in dienst. Concreet zou dit betekenen dat bijna overal weer het 'first in last out'principe gaat plaatsvinden. Er zullen daardoor vooral oudere werknemers overblijven. Dit staat toch haaks op het afspiegelings-principe?


Het staat in die zin niet haaks op het afspiegelingsbeginsel dat dit beginsel toch woredt toegepast maar niet tot een oplossing leidt en dan moet je dus een andere redelijke oplossing zoeken.

Beoordeel dit antwoord:

Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag