Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Geachte heer/mevrouw,

Door Fontys Tilburg zijn aan mij drie vrijstellingen verleend (Nederlands tweedegraad, derde jaar deeltijd). De vrijstellingen zijn op de Fontyssite gedateerd op 3 oktober j.l. Nu krijg ik een mail op 9 november, dat mijn vrijstellingen van 3 november (!) worden ingetrokken. Er wordt verwezen naar een brief, die ik nog moet ontvangen. Eén vak is al voorbij. Bij de colleges ben ik niet geweest, omdat ik had begrepen dat ik er vrijstelling voor had gekregen. Kan dit zomaar? Wat kan ik hiertegen doen? Ik wil in elk geval een bezwaarschrift indienen, maar of dit helpt is zeer de vraag.

Dat gaat natuurlijk niet. Aan u is een vrijstelling verleend op 3 oktober. Intrekking daarvan is niet zonder meer mogelijk, op grond van het vertrouwensbeginsel. Daarbij is mede van belang dat u in dat vertrouwen hebt gehandeld en niet naar colleges bent geweest. Anders gezegd: als men nu wil terugkomen op de eerder verleende vrijstelling, lijdt u daar schade door (studievertraging met alle gevolgen van dien). Bovendien kunt u natuurlijk niet afgerekend worden op een brief die u nog niet hebt ontvangen, dat is in strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel.

Ik adviseer u dan ook - inderdaad - bezwaar te maken.

Beoordeel dit antwoord:

Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag