Stel vraag

Overheid, Gemeente, Vergunning

Particulier


geachte heer/ mevrouw,
Deze casus gaat om 2 vriendinnen die farmacie hebben gestudeerd in Belgie. De ene vrouw heeft een nederlandspaspoort (EER) en de andere vrouw heeft een niet-EER paspoort. Beide vrouwen staan in Belgie ingeschreven als apotheker en zijn in Belgie bevoegd om het beroep uit te oefenen. De dames willen ook in Nederland bevoegd zijn en besluiten zich in te schrijven in het BiG-register. De vrouw met het EER paspoort kan zich direct inschrijven in dit register (zoals aangegeven in het big stappenplan omtrent diploma's behaald buiten Nedeland). De andere vrouw die een niet-EER paspoort heeft, maar wel in het bezit is van een reguliere verblijfsvergunning voor bepaalde tijd moet eerst een verklaring van vakbekwaamheid aanvragen. Voordat deze vrouw een verklaring van vakbekwaamheid kan krijgen moet zij een assementprocedure volgen waarbij er een AKV toets en een beroepsinhoudelijke toest gedaan moeten worden.

Is het juridisch correct dat deze vrouw eerst nog 2 toetsen moet afleggen alvorens er bepaald kan worden of zij vakbekwaam is? want uiteindelijk heeft deze vrouw net als haar vriendin identiek dezelfde opleiding genoten.

Dit lijkt mij een aardige casus voor het college van rechten voor de mens. Voorheen heette dit college: de commissie gelijke behandeling. Het is evident dat hier sprake is van ongelijke behandeling. Wat niet evident is of deze ongelijke behandeling wordt gerechtvaardigd door het enkele feit dat de één over een EER paspoort beschikt en de ander niet. Als ik uw korte beschrijving van de casus lees, adviseer ik u eens een balletje bij genoemde commissie op te gooien.

Beoordeel dit antwoord:

In o.a. de Wet BIG is de toelating van elders opgeleide mensen geregeld. Dat is helaas geen wet die heel snel even uitgelegd kan worden. Indien u dat wenst kunt u rechtstreeks contact met mij opnemen. met vriendelijke groet,

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag