Stel vraag

Wonen, Buren

Particulier


Geachte heer,
Ik heb een aflossingsvrije Rabo hypotheek en wil deze vervroegd aflossen.
De marktrente voor consumenten hypotheken is op het moment hoger dan mijn hypotheek. Het vervelende probleem nu is dat de Rabobank volgens eigen zeggen bij het afsluiten een korting heeft verleend van 0,4%. Dit is mij niet bekend en staat ook niet in de lening overeenkomst.
Zij passen die korting nu ook toe op hun adviesrente ter vergelijking.

wat is de vraag?

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

De vraag is, mag de Rabo een boeterente vragen? Ik wil mijn hypotheek aflossen.


U moet hiervoor de voorwaarden van uw geldlening en de daarbij van toepassing verklaarde Algemene of Bijzondere Voorwaarden nakijken. Normalerwijs mag u per jaar een bepaald bedrag (bijvoorbeeld 10% van de oorspronkelijk hoofdsom) boetevrij aflossen, bij verkoop van de woning of aan het einde van de rentevastperiode zelfs het gehele bedrag boetevrij. Het kan echter zijn dat u bij het aangaan van de geldlening hiervan afwijkende afspraken heeft gemaakt: dit moet u terug kunnen vinden in uw stukken.
Op welke wijze een eventuele boeterente berekend wordt, moet u navragen bij de bank. In het kort komt het erop neer dat de bank geen verlies wil lijden aan het openbreken van het (rentevast)contract: de boete is dan dus het verschil tussen de rente over het restant van de rentevastperiode, die ze van u zouden hebben gekregen, en de rente die ze nu vragen voor een periode die overeenkomt met de resterende rentevastperiode.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Dank voor uw antwoord,

In de algemene voorwaarden, verstrekt met de lening staat wat u schetst.
Ik heb in 2005 een lagere rente bedongen van 0,4% op de lening. Dit op vertoon van een offerte van een andere bank. De Rabo is hierin meegegaan.
Nu is de adviesrente Rabo 0.2% hoger voor de resterende looptijd dan de rente die ik nu betaal. Rabo stelt nu dat de rentekorting 2005 ook wordt toegepast op de huidige adviesrente als criteria.

In de algemene voorwaarden staat dat rente korting wordt verrekend en dit ook zodanig op de leen overeenkomst staat, of anders is afgesproken.

Rente "korting" is in 2005 niet afgesproken, op geen enkele manier en staat ook niet in de acte.(geen woord over rentekorting).


Reactie van de vraagsteller

Ondertussen heeft de bank bakzijl gehaald.
Gewoon betaald advies loont!Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag