Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


geachte Heer/Dame,
wat zijn de maximale buitengerechtelijke incassokosten die een incassobureau mag berekenen en mogen er aanmeldingskosten worden gerekend.

De kosten zijn gemaximeerd en zijn te vinden in 'Rapport Voorwerk II'. of Staffel BIK (staffel buitengerechtelijke incassokosten).
Indien u dit rapport via Google kunt downloaden, ziet u alle bedragen incl. en excl. BTW genoemd.

Beoordeel dit antwoord:

In aanvulling op het antwoord van Noelle de kosten in het rapport voorwerk Ii zijn de totale buitengerechtelijke kosten en er mogen daarnaast dus geen aanmeldingskosten worden gerekend.

Beoordeel dit antwoord:

de incasso kosten zijn na 1 juni gehouden aan de wet WIK 2012.
deze bedragen minimaal 40 euro maximaal ongeveer €6.700 euro

Beoordeel dit antwoord:

Klopt. Incassokostem, ongeacht hun benaming zoals dossierkosten, aanmeldkosten, registratiekosten etc. zijn gemaximeerd.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

klopt het dat de incasso kosten maximaal 15 procent van de hoofdsom mogen zijn is dit wettelijk vastgelegd?


Reactie van de vraagsteller

er worden mij facturen gezonden waar ik van mening ben dat deze niet terecht zijn de desbetreffende firma alsmede incasso bureau weigeren mij de evt getekende afhaalbonnen te zenden .welk recht heb ik als er geen getekende afhaalbonnen overlegd kunen worden.Het incasso bureau zegt mij dat er getuigen zijn die kunnen bevestigen dat ik de materialen heb afgehaald.


Reactie van de vraagsteller

bij het afhalen van de goederen ontbraken er een aantal materialen deze zouden door de desbetreffende firma besteld worden echter heb ik deze materialen nooit geleverd gekregen en heb ik deze omdat het desbetreffende bedrijf op vakantie ws elders besteld.


1 Hoogte incassokosten. Er is niet wettelijk vastgelegd dat die maximaal 15 % mogen zijn. De bedragen die rechters hanteren zijn±
Hoofdsom en rente incl BTW
250 44,03
500 89,25
1.250 178,50
2.500 357,00
3.750 535,50
5.000 714,00
10.000 833,00
20.000 952,00
40.000 1.190,00

2. Afhaalbonnen.
Ik neem aan dat u zelf weet of u materialen heeft afgehaald of niet. Als u de materialen heeft afgehaald moet u betalen. Als u niets afgehaald heeft en het bedrijf wil toch geld zien dan moet het bedrijf bewijzen dat u materialen heeft afgehaald. Dat mag bewezen worden via getekende afleveringsbonnen maar ook via getuigen.

3. Ontbrekende materialen
Als u kunt aantonen dat u niet kon wachten tot na de vakantie op de ontbrekende materialen dan is het redelijk dat u de kosten daarvan aan het bedrijf in rekening brent.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

moet ik rekenen tot 250 euro =44.03 en vanaf 251 euro 89,25 bijv dank


Reactie van de vraagsteller

moet ik rekenen tot 250 euro =44.03 en vanaf 251 euro 89,25 bijv dank


De staffel BIK gaat uit van een hoofdsom tot een bepaald bedrag en het daarbij behorende maximum aan incassokosten dus bijvoorbeeld hoofdsom ~rente is 238 dan zijn incassokosten max 44,03. Hoofdsom en rente is 1276 dan zijn incassokosten max 357

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag