Stel vraag

Wonen, Buren

Particulier


Geachte dames heren
Enige tijd geleden zijn we met onze vve
Overgestapt naar een bedrijf die onze vve bestuurd/beheerd
Voordat was het in eigen beheer bij 1van de bewoner nu komt een buurman aankloppen
Om aan te geven dat hij dat wilt doen omdat hij bestuurrder te duur vind we zijjn met 6eigenaren
Kan k hier tegen stemmen?vind het niet zo een fijn idee dat een particulier het bestuur overneemt


Gr

Ja u kunt hier tegen stemmen. Een voorstel van het bestuur om het VVE-beheer weer in eigen hand te nemen moet door de ledenvergadering worden aangenomen. Als de ledenvergadering niet in meerderheid vóór stemt, is het voorstel verworpen en zal het beheer dus bij de huidige VVE-beheerder blijven.

Beoordeel dit antwoord:De Algemene Leden Vergadering beslist hierover met meerderheid van stemmen. U kunt tegenstemmen. Het beheerscontract kan overigens pas tegen de einddatum opgezegd worden. Dit terugdraaien zal niet lukken.


Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag