Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Geachte dames, heren
Bij mijn werk moet er 1, van de 3, full timers weg. Tegen 1 is meteen gezegd dat zij zich geen zorgen hoeft te maken. De ander is al een half jaar aan het solliciteren. Die wil toch weg. Dit is bekend bij de leiding. Blijf ik over. Terwijl ik niet weg wil. Nu zijn ze wel aan het kijken om mij een andere werkplek aan te bieden. Of minder uren werken of een andere,lagere functie. Dit kan verder weg zijn. Terwijl ik hier het langste werk. Ik ga nu met de fiets naar mijn werk. Het zou zomaar kunnen dat ik verder weg met de auto moet. Vorig jaar was hier ook al sprake van toen vertelde ze dat het anders is: first in, first out. Dat zou degene zijn die toch weg wil. Kunt u mij vertellen of ik dit zomaar moet accepteren? Want het gaat mij gewoon geld kosten.Om te bepalen wie er weg moet, moet uw werkgever het afspiegelingsbeginsel toepassen.
Op deze site wordt een heldere uitleg gegeven over hoe het afspiegelingsbeginsel werkt. https://www.werk.nl/werk_nl/werknemer/meer_weten/ontslag/ontslagprocedureviacwi/afspiegelingsbeginsel

Daarmee is het dus helemaal niet zeker dat u wel degene bent die voor ontslag moet worden voorgedragen. Ik raad u aan dit goed te laten uitzoeken door iemand die verstand heeft van arbeidsrecht en ervaring heeft met dit soort zaken.

Met betrekking tot het aanbieden van een functie voor minder uren, geldt dat uw werkgever daarvoor toestemming moet vragen aan het UWV omdat dit dan feitelijk een gedeeltelijk ontslag inhoudt.

Voor de andere functie geldt het volgende:

De stappen die uw baas dient te nemen voordat hij tot een eenzijdige wijziging van uw functie overgaat, zijn afhankelijk van de vraag of er een 'eenzijdig wijzigingsbeding' in uw arbeidsovereenkomst is opgenomen.

Als dit wel het geval is, dan mag de werkgever de arbeidsvoorwaarden wijzigen als hij kan aantonen dat hij een zwaarwegend belang heeft bij de wijziging, zodanig dat uw belang moet wijken.

Als er geen eenzijdig wijzigingsbeding in de arbeidsovereenkomst is opgenomen dan geldt dat u positief op redelijke voorstellen van de werkgever moet ingaan, die verband houden met gewijzigde omstandigheden op het werk en dat u een dergelijke voorstel alleen mag afwijzen wanneer aanvaarding daarvan redelijkerwijs niet van u kan worden gevergd.

De Hoge Raad heeft bepaald dat om te toetsen of de werkgever een 'redelijk voorstel' doet, moet worden gekeken naar een aantal elementen, waaronder:
-de aard van de gewijzigde omstandigheden die tot het voorstel aanleiding hebben gegeven;
-de aard en ingrijpendheid van het voorstel;
- de positie van de betrokken werknemer aan wie het voorstel wordt gedaan en zijn belang bij het ongewijzigd blijven van de arbeidsvoorwaarden.

Ik hoop dat uw vraag hiermee is beantwoord.
advocaat

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Hallo Mw Bynoe,

Hartelijk dank voor uw antwoord. Dit zal ik zeker onthouden. Sinds begin dit jaar is het zo opgelost dat ik nu op 2 groepen aan het werk ben. Zo kan ik toch bij mijn huidige werkgever blijven. En kan ik ook full time blijven werken. Hier ben ik mee akkoord gegaan.


Beste heer / mevrouw,

Geen dank. Wat fijn dat het voor u op een prettige manier is opgelost. Gelukkig zijn er werkgevers die graag meedenken met hun werknemers!Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag