Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Geachte dames/heren,

Afgelopen Juni is het bedrijf waar ik sinds november 2009 (20 uur in de week) werkte failliet gegaan. De Curator heeft alle arbeidscontracten laten ontbinden en ik zit op het moment in de faillissementsuitkering.

Naast die baan ben ik ook nog zelfstandig ondernemer voor ongeveer 25 uur in de week. Nadat ik te horen had gekregen dat het bedrijf failliet zou gaan ben ik begonnen met de werkzaamheden voor mijn eigen bedrijf verder uit te breiden.
Dit leek mij een ideale situatie omdat ik het "sociale" vangnet van de WW achter de hand heb.

Nou werd ik deze week benaderd door m'n (ex)werkgever ze hadden een financier gevonden en ze wilden met deze nieuwe partij (en nieuwe naam etc.) een doorstart maken.
De vraag van mijn (ex)werkgever was of ik weer in dienst wilde komen. Er waren nog veel onduidelijkheden maar ze wilden graag met mij verder.

Het is echter nu al duidelijk dat mijn vroegere rechtstreeks leidinggevende niet verder betrokken zal zijn in deze doorstart. Met deze persoon had ik een enorm goede klik in tegenstelling tot mijn relatie met mijn (ex)werkgever.

Nou vraag ik mij af of ik dit aanbod mag afslaan, of vind het UWV dan dat ik verwijtbaar werkeloos ben zodat mijn recht op ww vervalt? Verder heb ik 32 maanden bij dit bedrijf gewerkt en was mijn laatste arbeidscontract een contract voor onbepaalde tijd. Stel dat ik TOCH in dienst ga, moet ik dan akkoord gaan met een arbeidscontract voor bepaalde tijd?

Hoogachtend,

Geachte vragensteller,

Uw arbeidsovereenkomst is ivm het faillissement opgezegd dat betekent dat u niet verwijtbaar werkloos bent. Als u een WW-uitkering krijgt moet u echter altijd passend werk accepteren anders kan het UWV uw uitkering korten.

Wat uw tweede vraag betreft zou u moeten bekijken wat er m.b.t contracten van werknemers is geregeld in de koopovereenkomst die de curator heeft gesloten met de overnemende partij. Het kan namelijk zijn dat u op grond daarvan het recht heeft op een zelfde contract. Daarnaast is in uw geval de 'Ragetlieregel' en de 'Ketenregeling' van belang. Hoewel in de praktijk discussie bestaat over de toepassing en rangorde van beide regelingen kunt op grond van een uitspraak van het Gerechtshof ervan uitgaan dat in ieder geval de ketenregeling wordt toegepast. Dit betekent dat wanneer er sprake is van opvolgend werkgeverschap (zoals daar naar mijn veronderstelling sprake van is), u recht heeft op een arbeidscontract voor onbepaalde tijd nadat u 36 maanden bij het bedrijf gewerkt heeft. Uw eerder gewerkte 32 maanden mag u hierbij meerekenen. U moet overigens wel binnen 3 maanden naar opzegging door curator weer in dienst zijn. Verder kan de Ragetliregel in uw geval doorbroken worden, mits u aan de overige vereisten voldoet. Bij doorbreking van deze regel hoeft u niet op te zeggen maar eindigt uw arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege. U kan er mee akkoord gaan aangezien u na vier maanden recht heeft op een overeenkomst voor onbepaalde tijd.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag