Stel vraag

Familie, Scheiden, Alimentatie

Particulier


Financiën bij diagnose ADD-Ass?

Ik stel een vraag aan u namens een klant van mij, ik ben haar budgetbeheerder.
Moeder heeft een thuiswonend 17 jarig meisje met de diagnose ADD-Ass en 1x per week ambulante begeleiding.
Als het meisje 18 jaar oud wordt en gaat naar een dagbesteding, wat is dan haar inkomen?
Moet zij dan ook zelf b.v. ziektekostenpremie gaan betalen?

Zodra iemand 18 jaar wordt zijn er in principe een aantal financiële veranderingen. Vanaf 18 jaar kan men in aanmerking komen voor zaken zoals een zorgtoeslag en uitkeringen. Tegelijkertijd betekent het dat men in principe ook zelf financieel verantwoordelijk wordt voor zaken zoals zorgverzekeringen.

De exacte inkomenssituatie is echter afhankelijk van een hoop variabelen en specifieke omstandigheden. T.a.v. dagbesteding lijken er wel mogelijkheden te zijn om een vergoeding te krijgen, bijvoorbeeld via de gemeente waarin men woont. Onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) worden gemeenten namelijk verantwoordelijk gesteld voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn.

Betreffende de zorgverzekering: vanaf 18 jaar moet men in principe zelf zorgpremie betalen. De hoogte hiervan is onder meer afhankelijk van de gekozen zorgverzekeraar en het gekozen verzekeringspakket. Indien het inkomen niet toereikend is, kan men in aanmerking komen voor zorgtoeslag om dit te compenseren.

Het kan dus verstandig zijn contact op te nemen met een advocaat of jurist om te kijken wat de exacte mogelijkheden en verplichtingen zijn in jullie specifieke situatie. Hierdoor kunnen jullie beter overzien welke stappen ondernomen kunnen worden."
----------------
Stichting Rechtswinkel.nl is een landelijk werkende organisatie met studenten en vrijwilligers. Bovenstaand advies is gemaakt op basis van beperkte informatie en is mogelijk onvolledig of zelfs onjuist voor de situatie waarin u zit. Raadpleeg voor uw verdere stappen altijd een jurist of advocaat. Lees disclaimer:https://rechtswinkel.nl/disclaimer

Beoordeel dit antwoord:

Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag