Stel vraag

Consument, Verzekering, Schade

Particulier


Factuur komt niet overeenkomt met offerte

Op 26 augustus jl. hebben wij een offerte ontvangen voor het plaatsen van zonnepanelen.
Vier dagen later hebben wij hier akkoord op gegeven. In de bijlage treft u de offerte aan.
Dit betreft een tweede offerte omdat wij zelf meer panelen wilde. Na het digitaal ondertekenen van de offerte bleek dat deze firma niet de zonnepanelen kon leveren die hij in de offerte had aangeboden. Wij hebben wel akkoord gegeven op de andere panelen. ondanks dat deze prijs technisch flink voordeliger zijn. Op deze manier kan de firma ook sneller monteren.

Op vrijdag 16 september jl. zouden de zonnepanelen worden geïnstalleerd. Op donderdag 15 september jl. hebben wij per mail gevraagd of ze ons een half uur voor aanvang wilde bellen zodat we naar huis konden gaan en hebben wij ook om de factuur gevraagd zodat we de betaling konden klaarzetten. Vrijdag 16 september jl. zouden ze rond 10:00 uur aanwezig zijn. Het kon 2 uur eerder zijn maar ook 2 uur later. 
Wij hebben 3 keer telefonisch contact met ze gehad met de vraag wanneer ze zouden komen. Uiteindelijk stonden ze om 13:30 uur voor de deur. Ik heb nogmaals naar het kantoor gebeld om de factuur op te vragen zodat ik de betaling kon klaarzetten. Kantoor kon geen factuur vinden. Die moest ik aan de monteur vragen.
De monteur liet mij soort van factuur zien op zijn telefoon. Het bedrag was 1300 euro netto duurder dan wat er aan ons was geoffreerd. De monteur heeft contact opgenomen met de eigenaar. Die gaf aan dat wij zelf deze fout ook wel hadden constateren.  Hierop hebben wij hem gevraagd om dit op een juiste manier samen op te lossen. De eigenaar heeft, volgens zijn zeggen, contact opgenomen met zijn advocaat om te kijken wat hij kon doen. Hij bood ons 100 euro korting maar zonder aansprakelijkheid van iets. Hier zijn wij niet mee akkoord gegaan. Hoe deze man met ons sprak was niet klantvriendelijk en erg onbeschoft.
Hij heeft zelf gezegd dat de panelen niet gelegd gaan worden en heeft de monteurs weggestuurd. Wij hebben gevraagd om ons een mail te sturen dat de offerte ontbonden zou worden. Dat wilde hij niet doen want wij hadden opdracht gegeven. De monteurs zijn weggegaan zonder iets te hebben gedaan.
Wij hebben direct een mail gestuurd dat we de offerte willen ontbinden aangezien hij een fout heeft gemaakt in zijn offerte, niet met en passende/reële korting komt en dat dit bedrag voor ons niet haalbaar is. Daarop heeft hij ons teruggemaild dat hij de offerte niet gaat ontbinden omdat wij zelf deze fout hadden kunnen constateren. Wij hebben helaas geen rechtsbijstandsverzekering. Graag horen we van jullie wie er in zijn recht staat en wat wij nu het beste kunnen doen. Moeten wij nog reageren op zijn laatste mail of moeten we het laten rusten en kunnen wij op zoek naar een andere partij.


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag