Stel vraag

Familie, Scheiden, Alimentatie

Particulier


Ex partner terug betalen voor verbouwingskosten

Mijn ex vriendin trok samen bij mij in. Het huis had ik op mijn naam gekocht. Daarbij een samenlevingscontract opgesteld zonder bijzondere voorwaarden met betrekking tot kosten over verbouwing.
Nu stond er wel een artikel in over vergoedingsrecht die luidt: Indien aan het vermogen van een partij een waarde is onttrokken ten behoeve --- van de andere partij, heeft deze jegens de andere partij recht op een vergoeding gelijk aan de waarde ten tijde van de onttrekking. Het bedrag is direct opeisbaar, tenzij redelijkheid en billijkheid zich tegen directe opeisbaarheid verzetten.
Nu wil ze van de verbouwing van het huis haar geïnvesteerde bedrag terug krijgen, om en na bij 11.000 euro. De vraag is, heeft ze dus recht op dat gevraagde geld? We hadden namelijk mondeling ook afgesproken en op een A4 geschreven wat ze terug verwachtte qua bedrag. Dit lag rond de 3.000 euro en niet 11.000 euro.

Verder heeft ze alle facturen en bankafschriften bewaard. Ik ging zelf niet akkoord met de claim omdat ze verder alleen financieel bijdragen had geleverd in de boodschappen en ik deed de andere kosten. Zodoende verdiende ze toentertijd de helft van wat ik verdiende. Daarnaast had ze ook een eigen bedrijf gestart aan huis. Alle investeringen van haar kwamen van een uitkering, erfenis en spaargeld.

Nu ik dat geld wat ze vraagt niet eens heb en wil terugbetalen is ze naar een advocaat gestapt waar ik nog van te horen krijg.

Is de kans groot dat ik dit geld moet terugbetalen? Wat kan ik doen?


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag