Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Er wordt binnen ons bedrijf om bedrijfseconomische redenen 29 FTE collectief ontslagen, verder worden er c.a. 25 contracten van 40 uur verminderd naar 36 urige werkweek. hiervoor is niet in een overgangsregeling voorzien. ww wordt ook niet verstrekt (minder als 5 uur p.wk.) kan dit zomaar?
Tevens wordt gebruik gemaakt van een sociaal plan wat eerder is opgesteld, en welke eindigd op 1 Juli 2012, wat als deze datum verstreken is, moet er dan een nieuw sociaal plan worden opgesteld.

Nee er kan niet eenzijdig door de werkgever besloten worden om het aantal arbeidsuren terug te brengen. Daarvoor zal hij toestemming moeten vragen aan het UWV die als ze al willen meewerken dit via een speciale constructie moeten doen. Ook kan de werkgever aan de kantonrechter vragen de arbeidsovereenkomst gedeeltelijk (voor 4 uur) te ontbinden maar de kantonrechter werkt hier niet altijd aan mee. Zeker omdat u geen ww uitkering krijgt adviseer ik u niet akkoord te gaan met vermindering van het aantal uren.
Het opstellen van een sociaal plan is niet verplicht op grond van de wet. Wel kan de OR dit als eis stellen voordat zij akkoord gaan of kan het in de CAO als verplichting zijn opgenomen. Dus als de datum verstreken is en er is geen nieuw sociaal plan en de OR of de CAO verplicht dit niet dan is er gewoon niets meer geregeld.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag