Stel vraag

Politie, Justitie

Particulier


Er loopt al +/- 12 jaar een conflict met de buren die naast ons zijn komen wonen. Ik word regelmatig uitgescholden, ook vandaag toen ik gewoon in onze eigen tuin bezig was.

Kan iemand je zomaar straffeloos uitschelden terwijl je in je eigen tuin bezig bent? Natuurlijk wordt dat gedaan als er geen getuigen zijn. Is hier iets tegen te doen?

Belediging is een strafbaar feit. Dat mag dus niet.
U kunt daarvan aangifte doen. Echter, als er geen getuigen of ander ondersteunend bewijs is (beeld-of geluidsopnamen) dan heeft u weinig bewijs om hier ook daadwerkelijk een zaak van te maken.

Sterkte!

Beoordeel dit antwoord:

U zou kunnen overwegen een geluidsopname te maken, dan hebt u in elk geval bewijs.

Bovendien is het onrechtmatig om iemand voortdurend lastig te vallen (te hinderen) door diegene uit te schelden. De rechter kan dit in kort geding aan de wederpartij verbieden.

Als u wordt uitgescholden terwijl er geen getuigen zijn, is er van strafbare belediging geen sprake. Voor u is het vervelend maar uw naam wordt naar derden toe niet beschadigd en om dat openbare karakter gaat het nu juist bij smaad, laster en belediging.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Ik begrijp het. Hartelijk dank voor uw snelle reactie. Heeft u misschien ook een oplossing om een 12 jarig conflict op te lossen, zodat wij weer rustig door kunnen met ons leven? Het gaat hier om, schelden, intimideren, de politie steeds op ons af sturen met valse beschuldigingen o.a. met b.v. brandstichting, bladeren op hun weiland blazen, spugen, dit soort zaken. Ons in een kwaad daglicht stellen bij andere buren. In hun vorige woonplaats hebben ze dit ook bij hun buren gedaan, maar die hebben één blok tegen ze gevormd zodat ze zijn vertrokken. Hun oude buren hebben ook medelijden met ons en wat wij meemaken is zo ongelooflijk dat iedereen zegt dat doen zulke mensen niet (hij heeft een zeer hoge baan bij een verzekeringmaatschappij). Maar die oude buren verzekerde ons dat het echt niet aan ons ligt, je gaat gewoon aan jezelf twijfelen. Het is een psychologische oorlogsvoering om ons weg te treiteren. Graag uw hulp/advies.


Tegen dit soort gedrag is geen kruid gewassen. Als je bij de rechter tien verboden hebt gevraagd, vinden ze vermoedelijk wel weer een elfde actie waarmee ze u kunnen hinderen.

Ik kan u niet anders adviseren dan:
- buurtbemiddeling of mediation;
- verhuizen.

Dat klinkt hard maar elf jaar ervaring in de advocatuur heeft mij geleerd dat dit soort burenproblemen langs juridische weg eigenlijk nauwelijks op te lossen zijn. De procedures gaan in het slechtste geval door tot één van beide partijen failliet is, verhuisd is, overleden is, of ziek is geworden van alle spanningen. Als uw doelstelling is: 'weer rustig door kunnen met ons leven', moet ik u (helaas) zeggen dat u dat doel met procederen vermoedelijk niet zult bereiken.

Vandaar dat ik u adviseer om eens buurtbemiddeling of mediation te proberen. Ik vermoed dat er een dieper liggend probleem is, een futiliteit die door de jaren heen steeds verder is opgeblazen. Met mediation kan worden geprobeerd deze 'angel' van het geschil boven water te krijgen en de beide partijen zo ver te krijgen dat ze in elk geval weer met elkaar gaan praten. In de meeste gevallen lukt dat ook. Mediation is juist ook geschikt voor conflicten die niet zakelijk van aard zijn, maar veelmeer door emoties of principes worden ingegeven.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Dank voor uw reactie. Is buurtbemiddeling of mediation neutraal, ik bedoel vanwege zijn hoge baan is zijn invloed bij de gemeente groot. Dus wij moeten geholpen worden door een neutraal iemand. Waar vind ik die? En zijn daar kosten aan verbonden. Wij hebben zeer weinig te besteden, zelfstandige, heel kleine ondernemer.


Veel advocatenkantoren - waaronder het onze - bieden onafhankelijke mediators aan. Mediators kosten geld maar minder dan een juridische procedure zou kosten. U kunt ook met de mediator afspraken maken over het beschikbare budget of een prijsafspraak maken.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Hartelijk dank voor uw antwoord.


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag