Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Er is een ontslag vergunning voor mij aangvraagd bij het uwv op grond van economische omstandigheden, en ik krijg na 11 jaar dienstverband geen ontslag vergoeding mee. Is dat terecht?
Wat zouden de gevolgen zijn als ik mij ziek meld?

Het UWV is niet bevoegd een vergoeding toe te kennen. Als u verweer wilt voeren tegen de ontslagaanvraag, dan kan dat. Daar staat wel een korte termijn van twee weken voor. Ook is het vaak mogelijk om als werkgever en werknemer een regeling te treffen. Als u verweer wilt voeren en/of wilt bekijken of een regeling mogelijk is, kunt u mij mailen voor advies.

Het is wel zo geregeld dat, als u wordt ontslagen, u een kennelijk onredelijk ontslagprocedure kunt starten. In die procedure wordt bijvoorbeeld gekeken naar de vraag of het ontslag onredelijke gevolgen voor u heeft. Als dat zo is, dan wijst de rechter u een vergoeding toe.

In ieder geval heeft het geen zin als de aanvraag al is ingediend. De procedure loopt dan gewoon door.

In ieder geval succes.

Beoordeel dit antwoord:

Als er een ontslagvergunning wordt gevraagd via het UWV dan kunt u daartegen bezwaar maken. Ik adviseer u dringend om dat ook te doen. Daarbij kunt u ook vermelden dat het onredelijk is omdat u geen ontslagvergoeding krijgt.
U kunt ook ontslagen worden als u zich ziek meldt nadat her verzoek bij het UWV is ingediend. Daarnaast kunt u uiteraard problemen krijgen als u zich ziek meldt terwijl u niet ziek bent.

Beoordeel dit antwoord:

Om een succesvol beroep te kunnen doen op kennelijke onredelijkheid van het ontslag, kan zijn dat de werkgever het afspiegelingsbeginsel onjuist heeft toegepast. Hebt u daar inzage in?
Weet u overigens of er ontslagvergunningen voor alle werknemers zijn aangevraagd of slechts voor een deel?

Beoordeel dit antwoord:

Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag