Stel vraag

Wonen, Buren

Particulier


Eindafrekening stookkosten betalen?

Eind vorig jaar, op 30 december 2022, kocht ik een appartement in een kleinschalig appartementencomplex. Enkele maanden later verraste het VvE-bestuur mij onaangenaam door mij een eindafrekening stookkosten over 2022 te presenteren (van circa 700 euro).
Al snel bleek mij dat de verkoper aan de makelaar had verzwegen dat er nog een eindafrekening stookkosten in het verschiet lag. Ook mijn notaris - die voor het opmaken van de koopakte bij de VvE had geïnformeerd of er nog rekeningen openstonden - gevraagd. Hij wist van niets. Beiden lieten mij weten dat door de VvE geen depot was ingehouden bij de verkopende partij. Mijn notaris concludeerde dat de VvE gefaald had en adviseerde mij om de factuur te retourneren.

Vraag is nu hoe dit verder moet?

Of je als koper de eindafrekening van de stookkosten moet betalen, hangt af van een aantal factoren:

1. Overeenkomst: Wat is er in de koopovereenkomst afgesproken over dit soort kosten? Bekijk de overeenkomst zorgvuldig of bespreek dit met een jurist.

2. Moment van overdracht: Meestal wordt bij de eigendomsoverdracht van een huis een meterstand opgenomen. Hiermee wordt het verbruik bepaald voor de periode voor de overdracht en de periode na de overdracht. Als koper ben je in principe verantwoordelijk voor de kosten vanaf het moment van overdracht.

3. Servicekosten: In sommige gevallen kunnen stookkosten deel uitmaken van de servicekosten in een appartementencomplex. Dit zou specifiek in de splitsingsakte of het huishoudelijk reglement staan.

Het kan wijs zijn om deze kwestie verder te bespreken met een juridisch adviseur of advocaat om er zeker van te zijn dat je je rechten en verplichtingen kent.

Beoordeel dit antwoord:

Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag