Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Eind mei van dit jaar heb ik een nieuwe laptop gekocht bij een bekende computerzaak. Na twee maanden ontstonden er gebreken aan de laptop, dus terug naar de winkel gegaan om aan te bieden als reparatie (fabrikant). Na een reparatietermijn van in totaal 8 weken (4-6 wkn is standaard) kon ik mijn laptop ophalen. Echter, bij het ophalen had ik al een vermoeden dat de reparatie niet volledig of naar behoren waren uitgevoerd. Bij thuiskomst werd mijn vermoeden bevestigd. Dus dag erna terug naar de winkel. Er zou met het hoofdkantoor overlegd worden over een passende oplossing. Uiteindelijk kreeg ik een oplossing aangeboden, namelijk opnieuw indienen als reparatie maar dan wel onder vermelding van spoed. Echter, van deze spoedreparatie is geen sprake en inmiddels wacht ik al weer ruim 4 weken op de terugkomst van de laptop. In contact treden met het hoofdkantoor, dreigen met ingebreke stelling en niet nakomen van afspraken gaf geen succes. Ontbindingen van de koopovereenkomst kon ik ook wel vergeten. Echter, ik heb nu een laptop aangeschaft waarbij ik hooguit 2 van de 5 maanden echt gebruik van heb kunnen maken. De overige maanden is reparatietijd. Wat zijn mijn mogelijkheden om:
a. het proces van reparatie te verspoedigen
b. de koopovereenkomst te ontbinden omdat de reparatietermijn niet meer acceptabel te noemen is en geen vervanging of andere oplossingen worden geboden.

Beste vraagsteller,
in het algemeen wil ik u meegeven dat u niet slechts moet dreigen met acties maar deze ook daadwerkelijk doet. Een ander punt betreft dan de juridische houdbaarheid van uw vragen:

a-eisen van een vervangend product ex artikel 7:21BW,
b-anders ontbindt u de koop op grond van het feit dat u geen fiducie meer hebt in het bedrijf, indien deze eis gerechtvaardigd is, dan kan verzuim vroegtijdig intreden zodat er een ontbindingsmogelijkheid ontstaat aan uw zijde.
succes!
mr. M. Martens-Ferwerda

b-

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Geachte mevrouw Martens-Ferwerda,

Allereerst dank voor u snelle reactie en de mogelijke oplossingen.

U geeft aan dat ik niet moet dreigen met acties maar deze ook daadwerkelijk doe. Ik heb de computerzaak in gebreke gesteld omdat een niet deugdelijk product is geleverd en de reparatie ook niet binnen een redelijke termijn is uitgevoerd. Daarmee heb ik voldoende gronden om de koopovereenkomst met de computerzaak te ontbinden. Ik heb deze ontbinding dan ook gesommeerd, waarop de volgende reactie kwam:

"Wij moeten uw verzoek tot ontbinding van de verkoop afkeuren, dit aangezien u niet aan de gestelde voorwaarden tot ontbinding voldoet:

“Wanneer kan ik een koopovereenkomst ontbinden?
- Als u de verkoper de tijd hebt gegeven om het product te repareren, of een nieuw product te geven. En het probleem is nog niet opgelost.
- Als de verkoper het product niet kan of wil repareren binnen een bepaalde tijd. Of als hij geen nieuw product wil of kan geven binnen een bepaalde tijd.
- Als u het product een paar keer hebt laten repareren, en het werkt nog steeds niet goed.
- Als het product een grote fout heeft en de verkoper lost het probleem niet op.”

Daarmee lijkt deze zaak aan de kant van de verkoper gesloten. Wat zijn nu nog mijn mogelijkheden. Naar de winkel gaan haalt weinig uit, aangezien dergelijke gevallen niet in één van de winkels worden afgehandeld, zij moeten dit altijd overleggen met het hoofdkantoor. En het hoofdkantoor zit verscholen achter een 0900-nummer en een algemeen emailadres.

Feitelijk sta ik nu met lege handen. Ik heb voor een laptop betaald die niet naar behoren werkt. Ik heb op dit moment geen laptop omdat deze bij de fabrikant ligt. Een vervangend product is mij niet aangeboden. Tot slot is de ontbinding van de koopovereenkomst ook nog eens afgewezen.

Wat kan ik nu nog doen?


Beste vraagsteller,'
het is inderdaad zo dat u eerst de verkoper moet gunnen een gebrekkige zaak te herstellen of vervangen; de juridische vraag is dan ook relevant : hoe vaak mag je herstel verwachten om vervanging te vorderen? Of bestaat een keuze? In principe gaat herstel voor vervanging maar niet als je dan oneindig lang moet wachten en na reparatie het euvel nog bestaat. De wet geeft u dan de mogelijkheid een beroep te doen op het versneld intreden van verzuim vanwege het feit dat u op gerechtvaardigde gronden geen fiducie meer hebt in een goede oplossing.
is dat het geval, dan mag u dus ontbinden , hetgeen precies wat u gedaan hebt. Er is sprake van een buitengerechtelijke ontbinding op grond waarvan partijen over en weer gehouden zijn de koop ongedaan te maken. Dit als de tegenpartij akkoord gaat.
In uw geval is dat niet zo en resteert de gerechtelijke weg waarbij de buitengerechtelijke ontbindingsdatum als aanknopingspunt geldt voor alle daarna opkomende schade, bijvoorbeeld vrij nemen voor werk, een andere (duurdere) laptop moeten aanschaffen of huren, wettelijke rente.
Kortom , m.i inziens kunt u voet bij stuk houden en trachten middels het uitbrengen van een conclusie van eis en dagvaarding de zaak af te dwingen en zo wel succes te boeken. Vaak is het zo dat dan wel ineens zaken sneller geregeld kunnen worden zodat u uiteindelijk uw eis intrekt voordat de zaak echt wordt behandeld.
Ik wens u succes!
mr. M. Martens-Ferwerda

Beoordeel dit antwoord:

Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag