Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Een vraag over het ontslag wat mij is aangezegd buiten mij schuld, maar om bedrijfeconomische gronden.Ik zal passages uit de voorstel brief weergeven om U oordeel daarover te vragen.
1) UWV zal de ontslag aanvraag beoordelen, zal ontslagvergunning geven, maar kent geen enkele ontslagvergoeding toe. De middelen in het bedrijf laten het ook absoluut niet toe om ook maar enige ontslagvergoeding te betalen. VRAAG; Kunnen ze dit zomaar vast stellen?

2)Wij hebben, als eigenaren van het bedrijf, besloten om uit privé middelen een bedrag ter beschikking te stellen onder de voorwaarde dat we het dienstverband kunnen beeindingen met een zogenaamde vaststelingsovereenkomst. VRAAG: het is wel leuk gevonden ,Prive-middelen,kan dat zomaar en wat betekend vaststellingsovereenkomst?

Ik ben 25 laar in dienst van het bedrijf, dus 4 maanden opzegtermijn.

3) Het voorstel wat het bedrijf aanbied:
-De arbeidsovereenkomst vóór 1 december2012 op te zeggen tegen 31 maart 2013.
- Met in achtneming van de opzegtermijn van vier maanden word het salaris en de vakantie toeslag volledig doorbetaald t/m 31 maart 2013.
- In de maanden december t/m maart word je vrijgesteld van het verrichten van werkzaamheden.`
- Je bouwt in deze periode geen vakantiedagen op en al opgebouwde vakantiedagen worden niet uitbetaald.
- Als beëndigingsvergoeding stellen we voor een bedrag van
11.500 Euro bruto. Hierop moet 42 % belasting worden ingehouden. Netto zal de vergoeding dus 6.670,00 bedragen.VAAG; moet over het eenmalige bedrag van 11.500 euro 42% belasting betaald worden? wat is Uw oordeel over het bovenstaande voorstel?

Jaarsalaris: 13X 2660.00= 34.580.00
8% vakantietoeslag = 37.346.00
Aangezien ik van al deze bovengenomde zaken geen verstan heb vraag ik Uw oordeel.
Graag zou ik van U willen weten of ik hiermee door moet/ kan gaan, of dat ik andere akties moet ondernemen.

Als het bedrijf bij het UWV kan aantonen dat de bedrijfseconomische redenen gegrond zijn dan zal het UWV waarschijnlijk de ontslagvergunning verlenen. U krijgt dan geen vergoeding.
De vaststellingsovereenkomst kan ook leiden tot ontslag als aan een aantal voorwaarden is voldaan heeft u daarna recht op ww.Ik adviseer u die vaststellingsovereenkomst te laten toetsen door een advocaat, voordat u die tekent. Ik wil u daarin graag bijstaan

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag