Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Een overeenkomst voor een virtueel office (internet,telefonie) afgesloten op 21-10-2010 voor 1 jaar; telkens verlengend met 1 jaar en een opzegtermijn van 3mnd. voor eind vh jaar. Kan dit tegenwoordig niet per maand opgezegd worden?

geachte heer, mevrouw, Dit is inderdaad correct, volgens de in 2011 van kracht geworden wet van Dam is het toegestaan een abonnement na een jaar op te zeggen met in achtneming van 1 maand.

Beoordeel dit antwoord:

In uw geval heeft u een abonnement voor bepaalde tijd (1 jaar) en dit betekent dat u zich aan de opzegtermijn moet houden van drie maanden. Wanneer er een abonnement is afgesloten voor onbepaalde tijd kan deze kosteloos worden opgezegd met een maximale opzegtermijn van één maand.
Echter, in het geval uw abonnement stilzwijgend door uw provider is verlengd voor nog 1 jaar, dan is dit alleen toegestaan als uw abonnement is omgezet naar een abonnement voor onbepaalde tijd.
En in dat geval dan kunt u wel weer iedere maand opzeggen.

Beoordeel dit antwoord:

In aansluiting op de reacties van mijn collega's wil ik u er op wijzen dat dit alleen van toepassing is voor consumenten en niet voor bedrijven

Beoordeel dit antwoord:

In tegenstelling tot hetgeen de heer Overbeek suggereert, geldt dit alleen voor overeenkomsten die na december 2011 (ingangsdatum wetswijziging) zijn afgesloten. De nieuwe wet heeft dus geen terugwerkende kracht voor contracten die in 2010 zijn afgesloten. Wel is destijds bepaald dat vanaf december 2012 alle contracten (dus ook de oudere) aan de wet moeten voldoen.
Met deze wetenschap kunt u misschien al vast iets regelen, of in ieder geval na december opzeggen. (mits een contract voor particulieren, de heer Martens heeft helemaal gelijk!)

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag