Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Een Nederlands bedrijf heeft ca 15-20 jaar een vertegenwoordiging van een buitenlands bedrijf op de Nederlandse markt. Nu is de buitenlandse firma niet meer tevreden met de Nederlandse partij en wil de samenwerking beëindigen. Er is nooit een schriftelijk contract getekend, alles is altijd op basis van vertrouwen uitgevoerd. Er is wel onderling gefactureerd. Mag dit buitenlandse bedrijf, zonder verdere verplichtingen naar het Nederlandse bedrijf, de samenwerking beëindigen?

Ik ga ervan uit dat u agent van het buitenlandse bedrijf bent. Dan mag men de overeenkomst niet zomaar beëindigen zonder enige vergoeding toe te kennen. Ik adviseer u even contact met mij op te nemen, wij hebben specialisten met ervaring op dit gebied.

Beoordeel dit antwoord:

Agentschappen of distributieovereenkomsten voor buitenlandse producenten/dienstverleners vallen typisch in de categorie 'duurovereenkomsten'. Duurovereenkomsten hebben als bijzondere eigenschap dat ze een lange duur hebben (dat is een open deur), maar vaak ook dat de nationale agent/distributeur de organisatie heeft ingericht op het voldoen aan de overeenkomst. Om deze reden kan deze niet 'zomaar' worden opgezegd. Er geldt een verzwaarde vorm van 'goede trouw' aan de zijde van de principaal (de buitenlandse partij in dit geval) ten aanzien van de duur van de opzegging en, zoals Rudolf al aangaf, er dient in sommige gevallen een vergoeding te worden betaald. Vergelijk het een beetje met de arbeidsovereenkomst en de ontbindingsvergoeding, maar het zij erbij gezegd, dat is een simplistische vergelijking. Het is specialistische materie en aangezien de financiële belangen doorgaans aanzienlijk zijn, lijkt het inderdaad aan te raden hier een advocaat voor in te schakelen. Aantal kleine punten nog ter beantwoording: het feit dat er geen contract is getekend is niet doorslaggevend. In dit geval kan het zelfs wel voordelig zijn omdat naar regelen van internationaal privaatrecht (toepasselijk in geval van een contract tussen een binnenlandse en een buitenlandse partij) het recht van de zgn karakteristieke prestatie (doorgaans) van toepassing is en de karakteristieke prestatie lijkt de distributie in NL te zijn, dus dan is NL recht van toepassing. Had u een schriftelijk contract getekend, dan was buitenlands recht wellicht van toepassing verklaard geweest. Verder gaat voor redelijkheid van de duur van de opzegtermijn en/of de hoogte van de vergoeding wel van belang zijn in hoeverre de klachten van de buitenlandse partij gegrond zijn. Succes!

Beoordeel dit antwoord:

Ook ik verwacht dat het een agenturenovereenkomst betreft en dat NL recht van toepassing is, hoewel toch echt eerst de e-mails etc. die er wel zijn moeten worden doorgelopen.

De agentuurovereenkomst is op grond van EU-regulering heel duidelijk geregeld. Daardoor zijn binnen de EU de regels ongeveer hetzelfde. In NL staat dit in de artikelen 428 en verder van boek 7 burgerlijk wetboek. Op grond van artikel 437 kan altijd worden opgezegd. Dit is heel exact geregeld. Voor u is belangrijk dat de regels m.b.t. een te betalen vergoeding ook heel duidelijk zijn. Bij een lange relatie is de vergoeding - behoudens afwijkende afspraken- waarschijnlijk gelijk aan 6 mnd provisie.
Ik adviseer die regels met een advocaat met ervaring op dit gebied door te nemen en met hem te bezien of u de zaak vervolgens zelf oppakt of via een advocaat.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag