Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Een mevrouw loopt samen met haar gezin in de schuldsanering. Die 25 mei officieel klaar zou zijn. Begin februari is het gezin getroffen met een inbraak/vernieling waardoor het huis onbewoonbaar was. Inboedel heeft uitgekeerd en het gezin heeft voordat geld het huis opnieuw moeten opbouwen. Het gezin is
Twee jaar eerder ook door inbraak getroffen en toen was conform afspraak goed dat het geld aan inboedel besteed zou worden. Nu twee trajectleiders verder is het dat het geld niet besteed mag worden. Maar het gezin heeft het al uitgegeven.
Mijn vraag;
staat het gezin in hun recht?
Kan dit problemen opleveren?

In dit geval staat mevrouw niet in haar recht, en kan dit problemen opleveren.
Mevrouw had beter eerst kunnen overleggen, dit zou kunnen duideen op moedwillig ontrekken van goederen aan de boedel, dus benadeling van de schuldeisers , dit kan resulteren in beeindiging van de schuldsanering zonder uitdeling en zonder schonelei.
Mijn advies luid, overleggen met bewindvoerder en eventueel een afbetalingsregeling voor te stellen.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag