Stel vraag

Wonen, Buren

Particulier


Een gemeentelijke handhaving ambtenaar dreigt mijn huurders uit hun huis appartement of stukje van een loods te zetten.
Hij belt aan en wil in het huis kijken. Mag hij naar binnen zonder toestemming van de huurder? Mag de ambtenaar foto,s maken van mijn huis (binnen) zonder toestemming, hij was al binnen door dreigementen de politie op te halen.
Volgende vraag, als men op een adres niet ingeschreven staat word men dan geacht er te wonen, verblijven kan toch op iedere plaats? Bijvoorbeeld lang op viste zijn.
We bieden jongeren een plaats in ons grote huis, zelfstandige ingang, keuken douche etc. Het leven word de huurder en ons heel moeilijk gemaakt door de dreigementen van deze ambtenaar. Er schijnt een familie band nodig te zijn.
De ambtenaar dreigt met bestuurlijke maatregelen.
Echter de mensen staan niet ingeschreven op dit adres.
We willen graag wat advies hoe te handelen in deze situatie.

Beste vraagsteller,
In beginsel mag u kamers verhuren tijdelijk of langer aan studenten of jongeren, ook aan familie, zonder problemen als het uw eigen huis betreft en inderdaad moet men zich inschrijven op uw adres. Deze plicht geldt als de mensen die u kamers aanbiedt geen ander inschrijfadres hebben. Het is in Nederland een plicht op een woonadres ingeschreven te staan. Wat is dan vervolgens een woonadres? Dat zou m.i niet een tijdelijk verblijfadres moeten zijn; de eis dat er een familieband moet zijn begrijp ik juridisch niet.
Mogelijk handelt de gemeente op basis van een APV. U kunt tegen dergelijke individueel nadelige beslissingen in bezwaar gaan en deze desnoods aan de rechter voorleggen. U mag mij vrijblijvend meer informatie toesturen via de direct contact knop als u deze niet prijs wilt geven op een openbaar forum.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Dank voor uw antwoord.
Volgens de ambtenaar, De familieband moet er zijn omdat het huis in een wijk met eensgezinswonigen staat. Er mogen volgens de ambtenaar geen verschillende mensen wonen en/of ingeschreven staan. Familieband moet aanwezig zijn.
Dit maakt het voor mij heel moeilijk om mensen te houden en zo de kosten van een groot huis te compenseren.

Mijn eerste vraag was nog niet beantwoord. Mag een handhaving ambtenaar zich met dreigementen toegang verschaffen in een huis en daar foto's maken?
Wat zou hij moeten hebben om zich toegang af te dwingen?

Mvg


De ambtenaar mag aangeven dat hij met de politie terug zal komen als u hem niet toelaat. Dat wordt juridisch niet als bedreiging gezien want u mag nog steeds weigeren hem toe te laten tot de woning. Hij mag toestemming afdwingen als hij beschikt over een schriftelijk machtiging van de burgemeester. De Buitengewoon opsporingsambtenaar van de gemeente mag ook foto's maken.

Beoordeel dit antwoord:

Ik wil graag toevoegen dat elk bestuurlijk handelen teruggevoerd moet kunnen worden op een wet of een gemeentelijke rechtsgeldige bepaling; de ambtenaar moet u dus kunnen noemen op grond van welke bevoegdheid hij handelt.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Mogen meer mensen en/of gezinnen wonen en/of verblijven in een eensgezinswoning.
Vraag, het betreft 2 verschillende alleenstaanden in een eensgezinswoning zonder een verdere familie band.
Het huis is gewoon verdeeld in 2en, met ieder een eigen toegang keuken douche etc (woonunit)
Het wonen en verblijven schijnt een delicaat verschil te zijn. Wonen is ingeschreven bij de gemeente, verblijven is op een ander adres ingeschreven staan.
Uw partner heeft het al een beetje duidelijk gemaakt.
Ons word verteld dat het bestemmingsplan dit niet toelaat, eensgezinswoning
We zouden graag weten wat voor oplossing we hier kunnen toepassen

Mvg


Best vraagsteller,
ik begrijp dat het BP in de weg staat, maar dat is nog maar de vraag;
enerzijds moet u de uitleg van bepalingen doornemen, wat wordt precies bedoeld met wonen in een eengezinswoning en anderzijds is er soms vrijstelling mogelijk ? Dat het huis aan de buitenzijde lijkt op twee aparte woningen, dat zal juist qua ruimtelijke ordening het grootste probleem zijn! Maar het loont misschien toch de moeite om er een jurist even naar te laten kijken.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag