Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Een BV is failliet gegaan en opgeheven. Deze BV heeft nog wel voor een groot bedrag debiteuren open staan (die toentertijd niet vatbaar waren voor inning) en de bank weigert om de aandeelhouder toegang te verlenen tot de rekening van de BV. Wat te doen?

Het is mogelijk om de vereffening van een B.V. te heropenen. De B.V. herleeft dan voor de tijd die nodig is om nog aanwezige baten te innen en uit te keren. Aan de rechtbank kan toestemming worden gevraagd om de vereffening te heropenen en een vereffenaar aan te stellen. Als de rechtbank die toestemming geeft, kan de vereffenaar de baten innen en uitkeren aan nog aanwezige schuldeiseres.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Als er met de vereffening en het opheffen van de BV finale kwijtingen zijn overeengekomen, is het dan mogelijk dat door deze vroegere crediteuren aanspraak kan worden gemaakt op het nu beschikbare debiteurensaldo als de vereffening wordt heropend? Bij voorbaat dank!


Schuldeiseres die met de B.V. kwijting zijn overeengekomen, zonder daarbij een voorbehoud te maken, kunnen geen aanspraak maken op het nu mogelijk beschikbaar komende debiteurensaldo.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag