Stel vraag

Consument, Verzekering, Schade

Particulier


Een bedrijf stelt mij (via civiele procedure) aansprakelijk voor reputatieschade door een publicatie van mij op internet. Ik heb een concept tekst (per e-mail) toegestuurd maar de daadwerkelijke publicatie op internet is anders geworden. Het bedrijf heeft geen kopie (schermafdruk) van de daadwerkelijke publicatie gemaakt maar de beheerder van de website wel (per advocaat) gesommeerd de publicatie te verwijderen, wat ook is gedaan. Ik heb zelf ook geen kopie. Nu stelt het bedrijf dat de bewijslast dat ik de publicatie heb aangepast (en dat de inhoud anders was dan het concept) bij mij ligt. Heeft dit bedrijf een punt?

Beste vraagsteller,
de eiser heeft geen punt: hij moet bewijzen dat er sprake is, of is geweest van onrechtmatige publicatie en schade.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Dank u. Vast staat dat ik heb gepubliceerd. Vast staat ook dat het concept wellicht onrechtmatig was. Vast staat ook dat schade is geleden. Het punt is alleen de exacte inhoud van de publicatie, die kan niet worden vastgesteld. Ik moet volgens de tegenpartij bewijzen dat deze inderdaad anders was dan het concept.


U stelt dat vaststaat dat er schade is geleden. Nu u iets anders heeft laten publiceren dan u in concept heeft toegezonden is het blijkbaar zo dat ook die publicatie schade heeft veroorzaakt. Als dat zo is dan is het minder belangrijk welke versie er gepubliceerd is want mogelijk dat beide versies onrechtmatig waren. Om een goed oordeel te kunnen vormen is het daarom van essentieel belang om beide publicaties te kunnen beoordelen. Overigens blijft het aan de tegenpartij om te bewijzen dat de publicatie onrechtmatig is en dat zij daardoor schade hebben geleden en het is aan de tegenpartij om aan te tonen welke versie is gepubliceerd

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

De tegenpartij stelt vooral dat de strekking van het bericht onrechtmatig was en stelt dat concept vrijwel gelijk was aan publicatie. Aan mij te bewijzen dat de publicatie echt anders was, aldus tegenpartij. Tsja, ik weet het niet... :-) Het lijkt me omgekeerde bewijslast, maar zeker ben ik er niet op.


Reactie van de vraagsteller

Hartelijk dank overigens aan beiden voor uw reactie!Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag