Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Een aantal weken geleden heb ik een steiger gehuurd. Telefonisch is mij verteld dat het 51 euro per week kost. Dat was prima. Nu krijg ik de rekening in huis en blijkt het 96 euro te zijn. Daar zit belasting bij en afvoerkosten. Ik heb gezegd dat ze dat dan had moeten zeggen bij het afspreken van de prijs. Zij houdt vol dat ik dat had moeten vragen en dat men ervanuit kan gaan dat er altijd extra kosten bij zitten. Wat is mijn recht?

Geachte vragensteller,
Het is mij onduidelijk of er een schriftelijke of mondelinge overeenkomst is gesloten. Maar in ieder staat bij een overeenkomst de bedoelingen van partijen centraal. Het gaat om datgene wat u en uw wederpartij redelijk van elkaar mochten verwachten. Deze bedoelingen zijn vaak lastig te bewijzen en zeker bij een mondelinge overeenkomst.
Zoals ik het goed begrijp is het uw woord tegen de hare. Mocht het uiteindelijk tot een rechtszaak komen, heeft u beide te weinig bewijsmiddelen. U kunt een nieuwe afspraak maken of gezamenlijk de overeenkomst ontbinden. Mocht het zijn dat de overeenkomst schriftelijk is dan bent u gebonden aan datgene wat daarin is afgesproken.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag