Stel vraag

Wonen, Buren

Particulier


Dure fiets verwijderd als grof vuil door vve

Mijn zoon woont in een appartement.
Beneden in de kelder was mijn zoon zijn kelder aan het verbouwen.
Heeft toen puin op de gangen gezet om dit later te verwijderen.
Zaterdag 1 mei werd er door de vve via een app gevraagd om de gangen leeg te maken van de kelder. Dit moest voor 3 mei 6 uur, mochten de gangen niet leeg zijn dan wordt het verwijdert.
Mijn zoon is tot 3 uur in de nacht bezig geweest om de gangen schoon op te leveren.
De fiets die hij in bruikleen had van mij heeft hij nog laten staan, fiets stond ook op slot.
Nu heeft de vve de fiets verwijdert omdat ze dat als grof vuil hebben aan gezien.
Dit is een dure Koga Miyata die nog goed is en zeker niet grofvuil is.
Melding gemaakt bij de vve en schermen met artikel 11en 12 van modelreglement bij splitsing in appartementsrechten nov. 1983.
Deze is van toepassing van de vve.
Bij navraag schijnt het huishoudelijk reglement nog niet te zijn goedgekeurd, moeten nog correcties worden doorgevoerd in een volgende vergadering.
Ook wil de vve niet de documenten, huishoudelijk reglement, splitsingsreglement, en splitsingsakte aan ons af staan.
Als excuus wordt aangedragen dat wij niet de eigenaar zijn.
Onze zoon kan zich niet altijd goed verwoorden en zijn wij door de rechtbank de mentor van onze zoon aangewezen.
Wij mogen zijn belangen dus behartigen.

Graag verneem ik van u of de vve in zijn recht staat.

Als u zoon niet de eigenaar is, en de woning van de eigenaar huurt, dan is het correct dat de VvE aan hem (en aan u) geen VvE stukken behoeft te verstrekken. Die stukken kunt u dan via de verhuurder/eigenaar opvragen en krijgen. Het is wat formalistisch van de VvE; als zij weten dat uw zoon daar woont zou er geen beletsel zijn bepaalde algemene bewoners informatie ook aan uw zoon te verstrekken, maar formeel hebben ze gelijk.
Als de VvE hem heeft verzocht zijn spullen uit de gemeenschappelijke ruimtes te verwijderen en heeft aangekondigd deze anders te verwijderen, dan staat de VvE wel in haar recht. Echter, als de fiets duidelijk nog van enige waarde was en in geen geval als afval aangemerkt zou kunnen worden dan zou de VvE onzorgvuldig handelen en wellicht onrechtmatig handelen verweten kunnen worden. Echter, de actie van de VvE was aangekondigd en als er een redelijke termijn was gegeven om daar aan te voldoen, dan denk ik dat u de VvE geen verwijt kunt maken.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Goedemiddag, mijn zoon is zelf eigenaar van zijn appartement geen huurder dus, echter is hij niet bekwaam en behartigen wij zijn belangen.
Dit is ook via de rechter officieel geregeld.
Daarom wil ik de stukken van de vve krijgen.
Volgens mij ben ik bemachtigd dit op te kunnen vragen via die machtiging van de rechter.
Fiets was zeker geen sloop, was een dure fiets. Zat zelf netjes op slot.
Aankondiging was zaterdag en maandagochtend 6 uur moest alles leeg. Dus nog geen 48 uur de tijd gehad.

Ik hoor graag nog van u

Mvg. Ric


Als u zoon eigenaar is, en dus lid van de VvE, is de VvE verplicht uw zoon de stukken te verstrekken. Echter de VvE kan zich daarbij op het standpunt stellen dat uw zoon deze stukken ontvangen heeft via de notaris toen hij eigenaar werd en zijn eigen verantwoording heeft de stukken te bewaren. Als u officieel zijn belangen behartigd dan staat u rechtens gelijk aan uw zoon in de relatie tot de VvE.
Weet u ook wanneer de VvE de fiets verwijderd heeft?
Het is vervelend van de fiets maar tenzij het een hele nieuwe fiets is, zal het lastig zijn een schadevergoeding van de VvE te krijgen.
Was de fiets niet terug te vinden langs de weg ofzo? Heeft u gevraagd waar ze de fiets gelaten hebben?

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Goedemiddag,
Fiets is maandag ochtend om 7 uur verwijdert en weggegooid.
Bestuur vve geeft aan dat de fiets niet meer kan worden teruggegeven.
Maar wat is een redelijke termijn, mijn zoon heeft nu al het puin tot zondagnacht 3 uur moeten verwijderen, neem toch aan dat je minimaal 1 week de tijd hoort te krijgen.
Wat betreft de stukken van de vve zijn aangepast sinds de koop, daarom wil ik de nieuwe stukken en aangepast huisreglement hebben.

Mvg. Ric


Het had zeker zorgvuldiger geweest als ze de fiets niet meteen weggegooid hadden. Maar als de VvE de fiets om 7 uur verwijder en weggooit duurt het nog wel even voordat het grofvuil wordt opgehaald en de fiets niet meer terug te halen is. Dus die termijn heeft u zoon (helaas) ongebruikt voorbij laten gaan.
Uw zoon gebruikte de gemeenschappelijke ruimtes voor zijn grof vuil tijdens zijn verbouwing aan de kelder. Maar die gemeenschappelijke ruimtes zijn daar niet voor. Zeker in kelders geldt dat gemeenschappelijke ruimtes vrij moeten blijven om vluchtroutes niet te belemmeren. De VvE had daarom ook geen ruimere termijn hoeven te geven om de gemeenschappelijke ruimtes weer vrij te maken. Volgens mij heeft de VvE wat dat betreft niet onzorgvuldig of onbehoorlijk gehandeld. Ik denk niet dat een vordering jegens de VvE kans van slagen heeft.
De VvE stukken moeten zij net zo aan u verstrekken als zij die aan de overige eigenaren verstrekken.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Hallo,

Dank voor uw antwoorden.

Mvg. RicGratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag