Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Doe ik er verstandig aan ontslag in te dienen?

Ik heb een jaarcontract als tijdelijk bevoegd leerkracht op een basisschool. Ik zit nog op de pabo. Ik heb aangegeven me na 1,5 jaar in deze situatie niet klaar te voelen om onafhankelijk voor de klas te staan. Mijn studie is niet af en ik ervaar stress doordat ik me niet klaar genoeg voel. De HR afdeling van mijn schoolbestuur adviseert mij nu om mijn ontslag in te dienen. Ik vraag me af of dat wijs/wenselijk is?

Indien u (zelf) ontslag neemt kan dat mogelijk nadelige gevolgen hebben voor u. Wellicht dat u daarmee uw uitkeringsrechten verspeelt. Wellicht zou verstandiger zijn om te trachten te komen tot een vaststellingsovereenkomst. Maar ik adviseer u dit proces niet zelf te doen maar om u terzake te laten adviseren en bijstaan door een jurist gespecialiseerd in arbeidsrecht/onderwijsrecht.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag