Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


De stichting waar ik voor werk staat er financieel slecht voor. Eindejaarsuitkering en vakantiegeld worden in termijnen uitbetaald, looptijd 12 termijnen. Nu is mij ook medegedeeld dat mijn werktijden/dagen zullen veranderen. Sinds 2009 werk ik op maandag en dinsdag 8 uur per dag (deel kantoorwerk, deel begeleiding) en om het weekend zaterdag en zondag 8 uur per dag. (Staat niet in contract) Doordeweeks moet ik in totaal 5 uur inleveren, welke ik op een extra zaterdag moet gaan werken. Verder wil mijn werkgever dat ik in schoolvakanties andere dagen ga werken dan de maandag. Dan zal ik dinsdag en woensdag moeten werken. Nu heb ik een dochter waarvoor de opvang op maandag en dinsdag is geregeld. Ik kan dit niet zomaar omgooien per maand/week ivm contract met opvang. Extra dagen inkopen kan ook niet, dan moet ik structureel meer opvang vragen. Dit kost mij 300 euro per maand, die volledig voor mijn eigen rekening zullen zijn. Andere opvang (bij bijvoorbeeld familie) is voor mij niet mogelijk. Kan mijn werkgever mij zomaar verplichten andere dagen te gaan werken en kunnen ze mij verplichten om zelf voor de kosten op te draaien?
Ter aanvulling: wij hebben geen or (te kleine stichting) ook geen jaarlijkse vergadering ter vervanging van or. Zijn niet lid van brancheorganisatie maar werken wel aan de hand van CAO.

men is verplicht om zich aan de wettelijke arbeidstijd regeling te houden.
indien niet in uw contract staat dat u verplicht bent de weekenden te werken, kunnen ze u dat niet verplichten.
graag zou ik u willen bijstaan in deze zaak.dit voorzover u dit nodig acht.

Beoordeel dit antwoord:

In tegenstelling tot de heer van Overbeek ben ik van mening dat de werkgever u wel kan verplichten in de weekenden te werken. Het is nl als volgt: ten eerste geeft u aan al geruime tijd te werken in de weekenden (zonder dat dit in het contract staat). U heeft daar nooit een punt van gemaakt. De werkgever mag er dus van uit gaan dat het voor u ook geen punt is. Verder geldt dat werkgevers in redelijkheid aan werknemers mogen vragen andere tijden, dagen, werkzaamheden, standplaats etc aan te houden. Hier zal bij een geschil een belangenafweging worden gemaakt en niet alleen maar naar het contract worden gekeken. U geeft aan dat de wijziging voor u 300 euro extra kost per maand aan opvang. Kunt u met de werkgever niet regelen dat hij (een deel van) deze kosten draagt? Of kan de werkgever zowiezo niet zorgen voor kinderopvang? Overleggen met de werkgever dus! Bedenkt u zich ook welk alternatief de werkgever in redelijkheid dan zou hebben. Zijn er andere collega's die niet de zorg voor een kind hebben die deze dagen van u zouden kunnen overnemen, of is er voor de werkgever geen enkele andere mogelijkheid dan deze? Probeer objectief en realistisch te blijven. (dit geldt ook voor de werkgever!)

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag