Stel vraag

Wonen, Buren

Particulier


De gemeente heeft vorig jaar een stuk groenstrook verkocht aan huiseigenaren wiens tuin hieraan grensden. Dit betekende een einde aan ons vrije uitzicht vanuit de keuken en eetgedeelte.
Tegelijkertijd hebben ze een vergunning afgegeven voor het oprichten van een overkapping en schuur. Beide huiseigenaren hebben inmiddels een schuur met overkappping gebouwd en daardoor is ons uitzicht nog meer verslechterd. Je kijkt nu tegen een houten wand ipv een groene vrije ruimte. Dit voorafgaand aan de bestemmingsplanwijziging van groen naar wonen. Deze komt volgens de laatste info eind dit jaar ter inzage.

Hoe kunnen wij onze grieven hiertegen inbrengen?
Met het claimen van planschade. Een eerder bezwaar tegen een vergunningsaanvraag heeft geen nut gehad.

Groet. F.

Dat heeft ook geen nut omdat uw gemeente alleen de omgevingsfactoren en de bouwtechnische eisen vergund, en niet hoeft te letten op civielrechtelijke rechten zoals zonlichtontneming enz. Overigens er niet snel sprake van onrechtmatigheid in die zin.

Beoordeel dit antwoord:

Kennelijk luidt de bestemming van de groenstrook in het huidige bestemmingsplan anders dan wat het straks wordt. Dat betekent dus dat het bestemmingsplan gewijzigd wordt. Of zijn er eerder vergunningen voor afwijking van het bestemmingsplan afgegeven voor de bouw van de nieuwe schuren?

Het heeft altijd zin om uw zienswijze in te dienen. Zeker als u het er niet mee eens bent. Bij vergunningverlening voor afwijking van het bestemmingsplan én bij wijziging van het bestemmingsplan zal er immers altijd sprake moeten zijn en blijven van een 'goede ruimtelijke ordening' oftewel een 'aanvaardbaar woon- en leefklimaat'. En dan kunnen wel degelijk andere factoren een doorslaggevende rol spelen.

Mocht bestemmingsplanwijziging en/of vergunningverlening terecht/rechtmatig blijken, dan kunt u altijd nog een planschadeverzoek doen. Planschade is immers een specifieke vorm van nadeelcompensatie en gaat dus niet over een onrechtmatige daad, maar juist over een zogenaamde 'rechtmatige overheidsdaad'.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag