Stel vraag

Familie, Scheiden, Alimentatie

Particulier


De Ex-man van mijn dochter weigert zijn handtekening te zetten op een aan hem door de Gemeente toegestuurd formulier t.b.v. een ID-kaart aanvraag voor haar/hun 9-jarige dochter.
Een z.g. "vervangende toestemming" van de Kinderrechter kan blijkbaar alleen via een advocaat worden verkregen.
Mijn dochter zou voor de advocaat-kosten moeten opdraaien.
Hoe onrechtvaardig is dit !! Kunt u een andere oplossing aangeven ?

Een andere oplossing heb ik niet, behoudens het voeren van een kort geding. Het is helaas normaal dat in 'familiezaken' ieder de eigen advocaatkosten zelf moet dragen. Er kunnen echter verzwarende omstandigheden zijn, waarin er wordt afgeweken van deze regel.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Geachte heer Appels,
Dank voor uw snelle reactie. "Verzwarende omstandigheden" in dit geval zouden kunnen zijn dat deze "Ex" drie ! jaar geleden via de Rechter het voor elkaar heeft gekregen vanweg zijn "psychische problemen"(??) om gedurende een jaar niet aan de in de scheidingsbeschikking vastgelegde omgangsregeling met de 3 kinderen behoefde te voldoen.
Ook na dat jaar heeft hij nooit meer iets in de richting van de kinderen laten horen.
NB. De door de Rechter toegestane éen jaar durende "vrijstelling" werd niet gekoppeld aan éen of andere geldelijke vergoeding door hem aan mijn dochter.
In afwachting van uw reactie hoe event. te kunnen handelen


Een procedure voeren voor "vervangende toestemming" of een kort geding voeren, zijn de aangewezen wegen. De betreffende advocaat kan de "verzwarende omstandigheden" aan de rechter voorleggen. Rekent u echter niet op het feit dat dit een gratis procedure zal worden. Op zijn hoogst zal de rechter een tegemoetkoming in de kosten kunnen opleggen.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Dank voor uw reaktie !!


Prettige dag!

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag