Stel vraag

Wonen, Buren

Particulier


de coniferen van de buur man groien nu 3 meter boven de schutting uit
hij wil ze niet verwijderen c.q snoeien
wat nu
ook staat er een boom een rode eik welke nu al 4 metter is 50 cm van de scgutting

Het op uw zijde overhangende deel van de heg mag u snoeien. Ook aan de bovenkant. (boek 5 artikel 44 burgerlijk wetboek).
Op grond van art. 49 mag een "scheidsmuur 2 m hoog zijn, tenzij dit plaatselijk anders is geregeld.
De boom moet 2 m van de erfgrens staan, gerekend vanaf het midden van de voet (art. 42)) tenzij plaatselijk anders geregeld. U kunt dus in principe eisen dat de boom wordt verplaats. Doet u dit niet in de eerste 20 jaar nadat de boom er staat, verjaard dit recht. Niet te lang mee wachten dus, want dit leidt wel eens tot discussies over wel/geen 20 jaar oude boom.

Beoordeel dit antwoord:

Voordat u gaat snoeien, gaat u eerst in gesprek met uw buren. U geeft daarbij aan dat u wilt dat uw buurman zijn coniferen snoeit. In beginsel moet de buurman terugsnoeien naar maximaal 2 meter hoogte.

Dit gesprek noemen we juridisch een "snoeivordering". U geeft ook aan binnen welke termijn u verwacht dat uw buurman gaat snoeien. Die termijn moet redelijk zijn, bijvoorbeeld een week of vier na het gesprek. Noteer na het gesprek even dat u met elkaar gesproken hebt en wát u met elkaar hebt be- en afgesproken. Dat kan later van pas komen.

Probeer op een vriendelijke manier het gesprek aan te gaan en daarbij ook oog te hebben voor de belangen van uw buurman. Het is mogelijk dat de coniferen het loodje leggen bij de snoeibeurt. Probeer dan samen een oplossing te bedenken.

Gaat uw buurman echter niet in op uw snoeivordering, dan treedt het recht om zélf te snoeien in werking. Dit noemen we juridisch het "snoeirecht". Het snoeirecht geldt dus pas nádat u een snoeivordering hebt ingesteld. U mag in beginsel alleen op uw eigen grond zelf snoeien. U blijft dus van de coniferen af, die echt op grond van uw buurman staan. Trek vanaf de erfgrens een rechte lijn verticaal omhoog. Alles aan uw kant mag u snoeien, alles aan de kant van de buren mag u niet snoeien.

Bedenk wel dat dit alles alleen maar geldt als u écht last hebt van de coniferen. Veel houtopstand staat tot volle tevredenheid van iedereen dicht bij een erfgrens en/of groeit onbekommerd door. Bij een ruzie zal de rechter uw belangen afwegen tegen die van uw buurman.

Dan de rode eik. De heer De Schepper zegt terecht dat het recht om een boom te kappen of te verplaatsen (al zal dat niet zo gemakkelijk of goedkoop gaan bij een boom van 4 meter hoog), na 20 jaar ongestoord groeien, is verjaard. Verjaring betekent dat u uw recht kwijt bent en niet meer kan uitoefenen.

Probeer daarom in hetzelfde gesprek ook het probleem van de eik aan te kaarten.

Bekijk of de boom - net als de coniferen - gesnoeid kan worden of bijvoorbeeld gekandalaberd (kandalaberen = rigoreus snoeien), zodat u er geen last meer van heeft. Overhangende takken van de rode eik kunnen net als de coniferen, ook weer vallen onder het snoeirecht én de snoeivordering. Eerst weer beginnen met de snoeivordering, als dat de oplossing is van uw probleem met de rode eik. Daarna pas weer het snoeirecht toepassen.

Succes!

Beoordeel dit antwoord:

Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag