Stel vraag

Wonen, Buren

Particulier


Dakopbouw leidt tot waterschade?

Door de gemeente is in 2022 vergunning afgegeven voor realiseren dakopbouw (lengte circa 9 meter) door eigenaar (vastgoedbelegger) op mandelige muren over vrijwel de volledige lengte van de bestaande dakgoot.
Daarop is door ons (buren 115 en 119) bezwaar aangetekend. De gebruikte argumenten, o.a. niet meer kunnen uitvoeren eigen onderhoud, verlies daglicht (zijde 119) en verminderde opbrengst zonnepanelen (zijde 115) en toekomstig gebruik van de voormalige praktijkruimte/woning (transformatie naar 6 tot 7 appartementen, op elke woonlaag inclusief zolderverdieping 2 en in nog te realiseren kelder 1).
We hebben gebruik gemaakt van inspreekrecht en er heeft een hoorzitting plaatsgevonden. Ons bezwaar is afgewezen, de belangen van ons als buren waren ondergeschikt aan die van nieuwe eigenaar (hij zou bv. ons bezwaar niet zelf kunnen uitvoeren van gootonderhoud voor zijn rekening nemen). Er is zelfs een situatie geschetst dat de nieuwe situatie zelfs beter (toegankelijk) zou worden dan bestaande situatie. Aan onze wens om zelf in ons eigen onderhoud te kunnen voorzien is geen gehoor gegeven. Inmiddels blijkt dat aan de tussengoot tussen 115 en 117 moet worden vervangen en dat er vooralsnog geen loodgieter is die de werkzaamheden onder garantie kan/wil uitvoeren.

De dakopbouw is inmiddels vrijwel gerealiseerd (niet zonder dat we de uitvoerend bouwinspecteur van de gemeente regelmatig hebben benaderd om na te gaan of de werkzaamheden op deze manier mogen worden uitgevoerd). De bouwinspecteur is diverse malen langs geweest en heeft ons mondeling laten weten dat hij de constructie ook vreemd vindt, maar dat hij geen mogelijkheden heeft om werkzaamheden anders te laten uitvoeren omdat volgens vergunning wordt gebouwd.

Als wij de eigenaar aanspreken op de door hem gecreëerde – in onze ogen onwenselijke situatie – heeft hij ons ook diverse malen mondeling laten weten hij het ook vreemd vond dat de vergunning is verleend, maar hij had hem dus hij maakte er ook gebruik van.
Toen de aannemer met de dakopbouw begon verbaasden de werklieden zich ook over de te realiseren constructie (geen dakgoot meer over) en toen ik ze aangaf als ze de toen te maken constructie ik de bouwinspecteur zou inschakelen. Daarop heeft de aannemer contact gezocht met de eigenaar en is (zaterdagmiddag) besloten de dakopbouw 10-20 cm binnen de mandelige muur op te trekken. Dit laatste is al deels tenietgedaan als gevolg van de aangebrachte isolatie en gevelbekleding aan de buitenzijde van de constructie. Hierdoor is de daadwerkelijke muurconstructie van de dakopbouw alsnog deels op de mandelige muur terechtgekomen.
De werkzaamheden aan de bestaande zinken dakgoot (die trouwens destijds in 2006 volledig door mij is betaald, de toenmalige buren waren blij met mijn renovatiewerkzaamheden en hadden geen bezwaar tegen de te creëren constructie) heeft zonder mijn toestemming plaatsgevonden en is dus ook zonder mijn toestemming veranderd (is verbogen om tegen nieuwe muurconstructie dakopbouw aan te kunnen worden gebracht).
De bouwwerkzaamheden hebben inmiddels geresulteerd in waterschade in mijn woonkamer (115a) en op 119 is het uitzicht via de dakkapel verdwenen a.g.v. de dakopbouw. Aan beide zijden van de dakopbouw is onderhoud aan het eigen dak of zonnepanelen (deels) niet meer mogelijk. De vervanging van de dakgoot tussen 115 en 117 die tijdens de bouwwerkzaamheden is beschadigd is ook niet meer mogelijk nu er geen erkende loodgieter is die de werkzaamheden onder garantie wil uitvoeren.
Mijn eigen loodgieter (waar ik al bijna 30 jaar mee werk en bekend staat als een zeer gerenommeerde loodgieter) heeft weliswaar een offerte afgegeven, waarop akkoord is gegeven, maar die is teruggetrokken nadat de loodgieters het werk kwamen inmeten en hebben laten weten dat ze het werk niet onder garantie te kunnen uitvoeren (onwenselijke constructie nieuwe muur dakopbouw en ontbreken van werkruimte om de goot te kunnen vervangen).
Ik kijk uit naar uw reactie advies/mogelijkheden.


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag