Stel vraag

Familie, Scheiden, Alimentatie

Particulier


Dag, Voor een cliënte ben ik op zoek naar het volgende antwoord. Situatie: Cliënte (gescheiden) met inkomen van € 840 pm. Ex woont met 3 kinderen en heeft bijstandsuitkering. Cliënte wil samenwonen met een goed verdienende vriend. Wordt er door een medewerker verhaal van sociale zaken zijn inkomen meegenomen in de berekening of moeder kan bijdragen in de kosten van kinderen? Tot nu toe hoeft zij gelet op haar lage inkomen niets bij te dragen. Cliënte en vriend hebben veel en grote afslossingsverplichtingen. Moeder betaalt wel nog een sportclub van 1 van de kinderen en maakt veel reiskosten (1x per 2 weken kinderen ophalen voor bezoek 700 km per maand)
Alvast bedankt voor uw antwoord.

Ja, het inkomen van de nieuwe vriend is relevant, in die zin dat zijn inkomen geacht wordt mede aangewend te worden voor de gezamenlijke woonlasten bijvoorbeeld. Met andere woorden: uw cliente zal niet de hele huur of woonlasten op kunnen voeren, doch de helft. Dit beinvloedt uiteraard haar draagkracht die daarmee hoger wordt naar alle waarschijnlijkheid.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Hartelijk dank voor de uitleg.Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag