Stel vraag

Wonen, Buren

Particulier


Contracteisen LeegstandsWet

Artikel 16 lid 12 van de LeegstandsWet zegt dat oa de maximale huurprijs uit de vergunning in het huurcontract genoemd moet worden. Gebeurt dit niet, dan zegt Artikel 16 lid 13 dat er sprake is van een regulier huurcontract met volledige huurbescherming.

Echter, sinds de verruiming van de leegstandswet per 1 juli 2013 zijn de huurprijzen in leegstandswetcontracten vrijgelaten en worden ze in nieuwe vergunningen niet meer genoemd.

Dit geeft aanleiding tot de vraag:

Betekent lid Artikel 16 lid 12 dat het huurcontract dat is afgesloten ná 1 juli 2013 moet vermelden dat er géén maximale huurprijs geldt? Als het contract dit niet vermeldt, is het dan een regulier contract met volledige huurbescherming? Is hiervoor een richtlijn of jurisprudentie?

De Leegstandwet bepaalt nog steeds dat in de huurovereenkomst melding moet worden gemaakt van de verleende leegstandwetvergunning, én van de in de vergunning genoemde tijdvak en huurprijs. Het gaat dus om de huurprijs die in de vergunning wordt genoemd. Als hieraan niet wordt voldaan, geldt er reguliere huurbescherming.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Voor alle duidelijkheid: wat als de vergunning geen maximale huurprijs noemt?


Het huurcontract moet melding maken van de in de vergunning vermelde huurprijs. Als de vergunning geen huurprijs vermeldt, kan die niet in de overeenkomst worden opgenomen. In mijn optiek is er dan wel sprake van een geldig huurcontract onder de Leegstandwet.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag