Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Consignatiedienst

Ik werk bij de overheid, binnen een redactieteam. We zijn het afgelopen jaar behoorlijk geprofessionaliseerd en hebben daarbij ook de nodige uitbreiding gekregen. Met deze veranderingen, en een veranderende maatschappij waarin nieuws 24/7 verspreid wordt, is ons gevraagd om mee te draaien in een piket/consignatiedienst. Ik heb hier geen probleem mee, en stel mij daarin flexibel op.
Men wil echter de piket/consignatiedienst niet alleen voor calamiteiten/onvoorziene omstandigheden inzetten, maar ook voor geplande werkzaamheden zoals het bijhouden van onze social media kanalen in de avonden en in het weekend.
Ik vraag mij af of dit ook de bedoeling is van een piket/consignatiedienst?

In de Arbeidstijdenwet (https://wetten.overheid.nl/BWBR0007671/2021-01-01) staat als definitie het volgende:
"Consignatie: een periode tussen twee opeenvolgende diensten of tijdens een pauze, waarin de werknemer uitsluitend verplicht is bereikbaar te zijn om in geval van onvoorziene omstandigheden op oproep zo spoedig mogelijk de bedongen arbeid te verrichten".

In de CAO Provincies (https://www.ipo.nl/media/3wwdccta/cao-provinciale-sector_cao-2021-versie-aanmelding-cao.pdf) staat als defintie dit:
"Consignatiedienst: dienst waarbinnen de daartoe aangewezen ambtenaar zich buiten de voor hem geldende reguliere werktijden bereikbaar en beschikbaar moet houden voor het verrichten van arbeid".

Men stelt bij ons nu dat in onze CAO niet expliciet wordt gesproken over onvoorziene omstandigheden, maar over 'het verrichten van arbeid'. En dat er dus in de consignatiedienst volgens onze CAO ook geplande werkzaamheden mogen worden verricht.

Klopt dit wel? Is het niet zo dat ingeval de CAO af wil wijken van de defintie uit de Arbeidstijdenwet, dat dit dan ook nadrukkelijk in de defintie opgenomen had moeten worden?


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag