Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Concurrentiebeding en detachering zzp-er

Momenteel ben ik in loondienst en word ik gedetacheerd bij een opdrachtgever. Ik ben voornemens om bij de opdrachtgever als zzp-er verder te gaan (na de detacheerperiode), maar mijn werkgever wil dat tegenhouden met een beroep op het concurrentiebeding in mijn arbeidscontract.
Nu heb ik gehoord over het belemmeringsverbod. Kan ik succesvol een beroep doen op dit verbod ook als ik middels een zzp constructie bij de opdrachtgever verder wil? Of geldt het alleen voor als ik in loondienst wil treden bij de opdrachtgever?


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag