Stel vraag

Wonen, Buren

Particulier


Can my landlord ask me to leave my apartment if she decides to sell it?

I have a contract with my landlord which says:

2 Duur, verlenging en opzegging

2.1 Deze huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode van 1 jaar en zal ingaan op 01-07-2023.

2.3 De Verhuurder zal het gehuurde op de ingangsdatum van de huurperiode aan de Huurder ter beschikking stellen zoals bepaald in artikel 1, althans als de Huurder heeft voldaan aan alle op dat moment bestaande verplichtingen jegens de Verhuurder.

2.4 Indien in 2.1 van deze huurovereenkomst een bepaling voor bepaalde tijd is opgenomen en deze periode verstrijkt zonder opzegging, loopt de huurovereenkomst voor maximaal 1 jaar door tot 30-06-2025.

2.5 Beƫindiging van de huurovereenkomst door opzegging dient te geschieden per ondertekende brief bijgesloten bij een email gericht aan Verhuurder. Opzegtermijn is 1 volle kalendermaand.

She is now telling me that she is selling the apartment, I want to know about my rights, am I entitled to stay until 30-06-2025 in the place, even if she sells the appartment?

The landlord cannot unilaterally terminate the contract. The landlord will have to involve the court if you do not agree that the landlord is terminating the contract. As long as the judge has not decided that you must leave the house, the rental agreement will continue as normal. So, even if your landlord sells the appartment, you still have the right to stay in the appartment until 30-06-2025. The buyer will then be your new landlord.

Beoordeel dit antwoord:

Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag