Stel vraag

Wonen, Buren

Particulier


Buurman plaatst aircoleiding op perceelsgrens?

Mag mijn buurman op zijn eigen huismuur direct op de erfgrens een aircoleiding plaatsen die uitsteekt boven mijn grond/perceel?

Het plaatsen van een voorwerp op of over de erfgrens kan wettelijk worden gezien als een vorm van burenhinder of onrechtmatige hinder. Volgens het Nederlandse Burgerlijk Wetboek, meer specifiek artikel 5:37 BW, mag een eigenaar geen hinder toebrengen aan eigenaren van de aanliggende percelen. Dit mag niet door het verspreiden van rumoer, trillingen, stank, rook of gassen, door het wegnemen van licht of lucht, of door het ontnemen van steun.

Het kan echter per geval verschillen of het plaatsen van een aircoleiding daadwerkelijk als onrechtmatige hinder wordt gezien. Dit hangt af van de ernst en de duur van de hinder en de schade die u hierdoor ondervindt in verhouding tot de belangen van uw buurman. Het is ook relevant of uw buurman maatregelen heeft getroffen of kon treffen om de hinder te voorkomen of te beperken.

Bepalend kan ook zijn het antwoord op de vraag of de aircoleiding enkel tegen de muur aan zit, of ook over jouw perceel (de erfgrens) hangt. In het laatste geval is sprake van overbouw. Overbouw is in principe niet toegestaan, tenzij je hier als buurman toestemming voor hebt gegeven (artikel 5:54 BW).

Kortom, het antwoord op je vraag hangt dus af van verscheiden factoren en is niet eenduidig. In zo'n situatie kan het raadzaam zijn om juridisch advies in te winnen."
----------------
Stichting Rechtswinkel.nl is een landelijk werkende organisatie met studenten en vrijwilligers. Bovenstaand advies is gemaakt op basis van beperkte informatie en is mogelijk onvolledig of zelfs onjuist voor de situatie waarin u zit. Raadpleeg voor uw verdere stappen altijd een jurist of advocaat. Lees disclaimer:https://rechtswinkel.nl/disclaimer

Beoordeel dit antwoord:

Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag